VILLA SKAAR SYLLING

Villa Skaar AS er et privat sykehjem som har vært drevet av familien siden 1958. I fire generasjoner har vi arbeidet for å være et ikke-institusjonelt og smidig sykehjem hvor våre beboere skal trives.

Hos oss får du

 1. Fagkompetanse

  På våre sykehjem har vi følgende kompetanse.

  Pleien:

  • Lege (psykiater) to dager i uken
  • Sykepleiere
  • Vernepleier,
  • Fysioterapeut (tre dager i uken)
  • Helsefagarbeidere (hjelpepleiere)
  • Assistenter

  Aktivitetsteamet:

  • Aktivitetsleder
  • Friluftsleder (ergoterapeut)
  • Miljøarbeider

  Kjøkken:

  • Institusjonskokker
  • Kjøkkenhjelp

  Støttefunksjoner:

  • Vaktmester (tømrer)
  • Renholdere
  • Administrasjon (bestyrer, personal og regnskap/lønn)

  Vi har døgnkontinuerlig aktiv sykepleie. Det vil si at vi har en eller flere sykepleiere på jobb 24 timer i døgnet. Alle beboere har primærkontakt med fagutdanning.

 2. Aktiviteter og tjenester

  Aktiviteter

  Villa Skaar har et fantastisk aktivitetsteam bestående av aktivitetsleder, friluftsledere og miljøarbeidere. I tillegg jobber øvrig pleiepersonell også med aktivisering.

  Vi bruker mye tid til sang og musikk. Våre aktivitører har gått kurs om demens og musikk, og vi opplever at sang og musikk er et meget godt, samlende og populært tilbud.

  Vi reiser regelmessig på turer, ofte flere ganger om dagen. Da drar vi til kjøpesentre, er på turer i skog og mark, på piknik i det fri, turer til hjemsteder, drar på museumsbesøk, kino, bowling og mye mer. Det er beboernes ønsker, været, årstiden og gode ideer som bestemmer reisemålet.

  Bingo, trim og vaffelsteking er tradisjonelle tilbud som favner alle på en gang. Disse tilbudene er også meget populære. I den mørke årstiden har vi kino, og da viser vi filmer og spiser kinogodt.

  Du kan lese mer om aktiviteter på siden Aktiviteter.

  Lege

  I Sylling er legen psykiater. Det ser vi på som en stor fordel i forhold til våre demensavdelinger og forsterket avdeling på Villa Eplehagen. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med to allmennpraktiserende leger i nærområdet (50 meter og 200 meter fra sykehjemmet) som vi kan få hjelp av til mer akutte forhold.

  Fysioterapi

  Det er egen fysioterapeut på Villa Skaar. Hun kommer tre dager i uken, og undersøker beboerens funksjonsnivå og iverksetter ulike typer behandling, som individuell behandling, veiledning til selvtrening og trening i små grupper. Behandlingen tar sikte på å forebygge funksjonstap, vedlikeholde funksjon og gi gjenopptrening.

  Ergoterapeut

  Når det er behov for ergoterapi kontaktes hjelpemiddelsentralen som kommer med terapeut som tilpasser alle mulige hjelpemidler, så som krykker, gåstoler, rullestoler, elektriske stoler m.m.

  I tillegg er vår friluftsleder utdannet ergoterapeut, og bidrar med råd og anbefalinger.

 3. Tilbydende service

  Tannlege

  Vi har avtale med tannpleier som kommer til oss og ser til beboernes tannstatus to ganger i året. Oppstår behov for tannlegebehandling, så bestilles time hos tannlege. Tannpleieren har også kurs for våre ansatte, og gir råd om behandling, utstyr og bruken av dette.

  Fotpleie

  Vi har avtale med fotpleier fra Lier Hud og Fotpleie som kommer og gir behandling på sykehjemmet. Beboerne betaler selv for tjenesten.

  Frisør

  Vi har avtale med frisør fra Toves Hår og Solstudio som kommer og gir behandling på sykehjemmet. Det kan også bestilles time i salongen rett over gaten. Beboerne betaler selv for tjenesten.

  Prest

  Presten kommer regelmessig for å holde andakt eller dersom beboere ønsker en samtale med presten.

  Spesialisttjenestene

  Ved behov ordinerer lege til spesialist eller henter kompetansen inn til oss. Man benytter fortrinnsvis de spesialister som finnes i regionen. Dette kan for eksempel være øyespesialist, hjertespesialist, ortoped, ernæringsfysiolog og diabetessykepleier, sårsykepleier, kreftsykepleier m.m. Villa Skaar betaler kostnadene (egenandelene) knyttet til dette tilbudet.

  Frivillige organisasjoner, barnehager o.l.

  I tillegg får vi besøk fra barnehager, frivillige organisasjoner og institusjoner som sprer hygge og glede på huset.

Vår visjon

Villa Skaar skal være en ledestjerne innen kvalitet og medmenneskelighet. Vårt slagord er:

Have fun! Live well!

Slagordet sier noe om vår ambisjon, og henger nøye sammen med vår filosofi:

 • På et sykehjem skal det være gøy!
  • Det betyr at hverdagene skal fylles med spennende aktiviteter og trivsel.
 • På et sykehjem skal man leve godt!
  • Man skal være trygg på at man blir ivaretatt av kompetente og empatiske mennesker, samt at man får sunn og velsmakende mat.

Les mer om vår visjon og konseptet vi har her.

Bilder

MØT

VÅRE ANSATTE

Synnøve Thorsrud
Bestyrer, Villa Skaar Sylling
Synnøve har ansvar for driften av sykehjemmene vi har i Lier kommune.
Thomas W. Riis
Faglig leder, Sylling
Thomas er fagansvarlig sykepleier på Villa Skaar Sylling.
Elin Hilling
Lønn- og personalansvarlig
Elin er lønn- og personalansvarlig med hovedansvar for Sylling, men kjører også lønn for hele kjeden.
Lars Morten Herlofsen
Lege, Villa Skaar Sylling
Morten er spesialist innen psykiatri. Overordnet medisinsk ansvar på Villa Skaar, Sylling.
KONSERNLEDELSE

HOVEDKONTORET

Richard Skaar Thorsrud
Adm. dir, Skaar Omsorg AS
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Bjørg Inger Kaldbast
Økonomimedarbeider
Bjørg Inger har ansvar for beboerregnskap og har en del andre regnskapsoppgaver for kjeden.
Laila R C Frostad
Regnskapsansvarlig
Laila er regnskapsansvarlig for samtlige Villa Skaar sykehjem og har også ansvar for fakturering.
Anette Øverby
Key Account Manager
Anette har ansvar for kundeoppfølging, bestilling av plasser, kontrakter, samt salg og markedsføring.
VÅR HISTORIE

VILLA SKAAR – GJENNOM FIRE GENERASJONER

Juni 2015

Skaar Omsorg kjøpte Villa Skaar som første bedrift i kjeden, og kjøpte Søster  Ninas Sykehjem dagen etter.

2014

Det var nyttig å erfare fordeler og ulemper med å være eid av en kjede. Dette var lærdom å ta med seg, da vi valgte å starte opp en egen kjede. Richard gikk ut av Villa Skaar og var med å etablere Skaar Omsorg. Skaar Omsorg skal enda tydeligere rendyrke familiens verdier, og skal derfor få omsorgshotell i sitt konsept i tillegg til sykehjem.

2012

Driftsselskapet ble solgt til kjeden INOM, og Villa Skaar ble del av en større omsorgskjede.

2005

Da fjerde generasjon, Richard Skaar Thorsrud, overtok, så ble det etablert en ny sykehjemsavdeling i et eget bygg, Villa Eplehagen. Kontorene ble flyttet til eget administrasjonsbygg, noe som frigjorde plass i hovedhjemmet. Vi har, gjennom anbud, blitt en del av det frie sykehjemsvalget i Oslo, og flere kommuner kjøper enkeltplasser. I tillegg har vi startet opp tilbud om Seniorleiligheter på Kypros.

1989

Mona Skaar Thorsrud, datter av Olav Einar Skaar, overtar og det siste pensjonatet ble solgt. Mona satt kun igjen med hovedhjemmet. Hun moderniserte driften og bygningen, og kunne etter hvert bygge på flere ganger. Mona valgte også å segmentere driften bort fra ordinær sykehjemsdrift.

1978

Da Søster Borghild gikk bort i 1978, drev Einar Olav Skaar sykehjemmene alene i en turbulent tid. Etterspørselen etter sykehjemsplasser sank dramatisk fordi satsningen på hjemmebasert omsorg gjorde mange sykehjem overflødige. Mange kommuner trakk seg derfor ut, og Einar måtte selge flere av eiendommene for å redde bedriften.

1968

Da Olav døde i 1968 drev hans sønn, Einar Olav Skaar, sykehjemmet videre sammen med Olavs hustru, kjent som søster Borghild.

1962

Driften startet på eiendommen i Sylling. Dette ble starten på en storstilt satsning i bygda. En rekke pensjonater for pasienter, og personalboliger for ansatte, kom snart under Olav Skaars eie. Flere kommuner kjøpte våre tjenester.

1960

Eiendommen Villa Skaar drives på ble kjøpt.

1958

Olav Einar Skaar møter søster Borghild og slår seg sammen med henne om driften av Mehlum Pleiehjem.