SØKE JOBB

Vil du jobbe i en av norges mest spennende omsorgsbedrifter?

Villa Skaar har alltid et behov for kompetende og motiverte medarbeidere, men vi stiller også en del krav til våre ansatte:

Du må være motivert for å skape en god hverdag og et godt liv for våre beboere. Vi driver ikke med «oppbevaring», og vi ønsker medarbeidere som er genuint interessert i eldreomsorg.
Du må arbeide etter Villa Skaars filosofi og verdier. Når alle arbeider sammen mot felles mål så skaper vi resultater.
Vi ansetter kun medarbeidere med fagkompetanse i faste stillinger. Vi ønsker høy faglighet i vårt tilbud, men vi har også assistenter for å hjelpe oss ved sykdom og fravær.
Fremmedspråklige søkere må ha arbeids- og oppholdstillatelse, samt gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper (norsk 3 eller høyere). Vi har også vår egen norskprøve som må bestås.
Hvordan søke?

Fyll ut skjemaet nedenfor:

  • Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss.
  • Husk å skrive hvilket sted du ønsker å arbeide.