Tag Archives: sykehjem

05/04/2017

NÅR VALGFRIHET IKKE ER ET VALG

Valgfrihet har blitt en del av vårt daglig liv, men det har ikke alltid vært slik. På 80-tallet raste diskusjonen om det skulle finnes mer enn en leverandør av radiosendinger i Norge. Resultatet ble at lokalradioene ble født, og etter hvert har også andre riksdekkende aktører kommet på banen. Etter radiodebatten kom TV-debatten. Er det […]

Blog
14/12/2016

Forside

På sykehjem skal man ha det gøy! På sykehjem skal man leve godt! Bli beboer hos oss? Om oss Vi har drevet sykehjem i fire generasjoner! Vi har gjennom alle år vært opptatt av å ta godt vare på våre beboere og være en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi har et høyt aktivitetstilbud og [...]
02/06/2016

ENSOMHET I FELLESKAP?

Sylling, 02. juni 2016 Det er en kjent sak at mange eldre tilbringer mye tid alene. De eldre som mottar hjemmetjenester opplever ofte at dagene tilbringes i eget selskap, kun avbrutt av et par hurtige besøk. Noen har mer tid enn andre når de kommer innom, så jeg skal være forsiktig med å generalisere, men […]

Blog
19/05/2016

LIVET ER IKKE OVER SELV OM MAN KOMMER PÅ SYKEHJEM!

Psykologen Abraham Maslow utviklet i 1943 en teori som har fått navnet Maslows behovspyramide. Pyramiden forsøker å finne frem til grunnleggende behov som kan forklare vår atferd og motivasjon. Maslows påstand er at de behovene i pyramidens nederste lag må oppfylles for at vi skal få dekt våre grunnleggende behov. Det vil si mat, drikke, […]

Blog
22/09/2015

Bli beboer

.sg-popup-overlay-27, .sg-popup-content-27 { z-index: 9999 !important; } #sg-popup-content-wrapper-27 { padding: 0px !important; }SG_POPUP_DATA[27] ={"id":"27","title":"NYHET: Villa Skaar ble kåret som vinner av ÅRETS SERVICEBEDRIFT 2017","type":"image","effect":"sgpb-fadeIn","0":"width","1":"440","height":"360","delay":0,"duration":3,"2":"initialWidth","3":"150","initialHeight":"50","width":"440","escKey":"","isActiveStatus":"on","scrolling":"on","disable-page-scrolling":"on","scaling":"on","reposition":"on","overlayClose":"on","reopenAfterSubmission":"","contentClick":"on","content-click-behavior":"redirect","click-redirect-to-url":"http:\/\/www.villaskaar.no\/villa-skaar-karet-arets-service-bedrift-2017\/","redirect-to-new-tab":"on","opacity":"0.92","popup-background-opacity":"1","sgOverlayColor":"","sg-content-background-color":"","popupFixed":"on","fixedPostion":"3","popup-dimension-mode":"customMode","popup-responsive-dimension-measure":"auto","maxWidth":"","maxHeight":"","initialWidth":"150","closeButton":"on","theme":"colorbox6.css","sgTheme3BorderColor":"","sgTheme3BorderRadius":"0","onScrolling":"","inActivityStatus":"","inactivity-timout":"0","beforeScrolingPrsent":0,"forMobile":"","openMobile":"","repeatPopup":"","popup-appear-number-limit":"1","save-cookie-page-level":"","autoClosePopup":"","countryStatus":"","showAllPages":[],"allPagesStatus":"","allPostsStatus":"","allCustomPostsStatus":"","allSelectedPages":[],"showAllPosts":[],"showAllCustomPosts":[],"allSelectedPosts":[],"allSelectedCustomPosts":[],"posts-all-categories":[],"all-custom-posts":"","sg-user-status":"","loggedin-user":"true","popup-timer-status":"","popup-schedule-status":"","popup-start-timer":"Sep 25 17 12:07","popup-finish-timer":"","schedule-start-weeks":"","schedule-start-time":"12:07","schedule-end-time":"","allowCountries":"","countryName":"","countryIso":"","disablePopup":"","disablePopupOverlay":"","popupClosingTimer":"","yesButtonLabel":"","noButtonLabel":"","restrictionUrl":"","yesButtonBackgroundColor":"","noButtonBackgroundColor":"","yesButtonTextColor":"","noButtonTextColor":"","yesButtonRadius":0,"noButtonRadius":0,"sgRestrictionExpirationTime":0,"restrictionCookeSavingLevel":"","pushToBottom":"","onceExpiresTime":"7","sgOverlayCustomClasss":"sg-popup-overlay","sgContentCustomClasss":"sg-popup-content","popup-z-index":"9999","popup-content-padding":"","theme-close-text":"Close","socialButtons":"{\u0022sgTwitterStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgFbStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgEmailStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgLinkedinStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgGoogleStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgPinterestStatus\u0022:\u0022\u0022,\u0022pushToBottom\u0022:\u0022\u0022}","socialOptions":"{\u0022sgSocialTheme\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgSocialButtonsSize\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgSocialLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgSocialShareCount\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgRoundButton\u0022:\u0022\u0022,\u0022fbShareLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022lindkinLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgShareUrl\u0022:null,\u0022shareUrlType\u0022:\u0022\u0022,\u0022googLelabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022twitterLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022pinterestLabel\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgMailSubject\u0022:\u0022\u0022,\u0022sgMailLable\u0022:\u0022\u0022}","countdownOptions":"{\u0022pushToBottom\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdownNumbersBgColor\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdownNumbersTextColor\u0022:\u0022\u0022,\u0022sg-due-date\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdown-position\u0022:\u0022\u0022,\u0022counts-language\u0022:\u0022\u0022,\u0022sg-time-zone\u0022:\u0022\u0022,\u0022sg-countdown-type\u0022:\u0022\u0022,\u0022countdown-autoclose\u0022:\u0022\u0022}","exitIntentOptions":"{\u0022exit-intent-type\u0022:\u0022\u0022,\u0022exit-intent-expire-time\u0022:\u0022\u0022,\u0022exit-intent-alert\u0022:\u0022\u0022}","videoOptions":"{\u0022video-autoplay\u0022:\u0022\u0022}","fblikeOptions":"{\u0022fblike-like-url\u0022:null,\u0022fblike-layout\u0022:\u0022\u0022}","repetitivePopup":"","repetitivePopupPeriod":"60","randomPopup":"","popupOpenSound":"","popupOpenSoundFile":"http:\/\/www.villaskaar.no\/wp-content\/plugins\/popup-builder\/files\/lib\/popupOpenSound.wav","popupContentBgImage":"","popupContentBgImageUrl":"","popupContentBackgroundSize":"","popupContentBackgroundRepeat":"","image":"http:\/\/www.villaskaar.no\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Årets-service-bedrift.jpg","customEvent":"0"}; sgAddEvent(window, 'load',function() { var sgPoupFrontendObj = new SGPopup(); sgPoupFrontendObj.popupOpenById(27) }); BLI BEBOER HOS OSS? Hvordan få sykehjemsplass? Alle kan få opphold hos oss, men for at oppholdet skal [...]