fbpx

Åpning for besøk på sykehjemmene

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er viktig. I går 27 mai, åpnet myndighetene for at besøksrestriksjonene skulle frafalle, men at det var opp til hvert institusjon å tilrettelegge for at smittevernsrutiner blir overholdt. Vi har hittil ikke hatt smitteutbrudd på våre hjem, og ønsker å fortsette. 

Vedlagt finner du våre rutiner knyttet til besøk. Vi ber om at du setter deg inn i, og føger, denne rutinen.

Link til rutine

Med vennlig hilsen
Richard Skaar

Korona alt, nyhet, Pårørende