BO HOS OSS

Har du eller noen av dine behov for sykehjemsplass?

Her har vi lang erfaring med sykehjemsdrift, og vi har god kompetanse innen dette området. Vi tar fortsatt i mot ordinære sykehjemsbeboere i egen avdeling, men vi har også opprettet et spesialtilbud til beboere som har vanskelig for å tilpasse seg vanlige boliger eller institusjoner.

Trenger du hjelp?

Vi kan hjelpe deg med søkeprosessen!

Vi har laget en enkel «Slik går du frem» veiledning

Hva kan vi tilby?

 1. Sykehjemsplasser

  Vi tilbyr ordinære sykehjemsplasser for eldre med pleie- og omsorgsbehov. Vi har lang og god kompetanse innen dette området, og alle de hjelpemidler som det er normalt å forvente på en sykehjemsavdeling. I tråd med vår visjon forsøker vi å løse mange utfordringer ved å fokusere på det friske i beboeren og se hele mennesket, og ikke kun være opptatt av sykdom og behandle symptomer. På denne måten ønsker vi å redusere unødig medisinbruk.

  Beboerne på denne avdelingen er klare eller har lettere aldersdemens.

  • Vi har 17 ordinære plasser
 2. Demens, skjermede plasser

  Vi var tidlig ute med å spesialisere avdelinger for demente, og vi har nå 25 års erfaring med demens. Vi har vår egen demensstrategi, som bestemmer hvordan vi møter mennesker med demens. Dette omfatter alt fra miljøterapi til hvordan avdelingene er utformet.

  Demente beboere har ofte større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Man må derfor tilstrebe at det er minst mulig gjennomtrekk av beboere på avdelingen. Demensavdelinger bør derfor være langtidsavdelinger. På samme måte må bemanningen være mest mulig stabil. Personalet bør derfor være mest mulig stasjonær på sin avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, og gjør at de ansatte har god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Da demente mennesker ofte har hoveddiagnosen sin knyttet til det kognitive, så kan de fortsatt ha mange restevner knyttet til det fysiske. Spennende og varierte aktiviteter som utfordrer kroppens bevegelighet er derfor veldig viktig. Vår erfaring er at demente responderer meget godt på vårt brede aktivitetstilbud.

  • Vi har 15 skjermede plasser
 3. Forsterkede plasser

  Vi var tidlig ute med et tilbud for «vanskelig plasserbare beboere», og vi har nå 25 års erfaring med denne gruppen. Vårt tilbud innen forsterkede plasser retter seg mot beboere fra 50 år og oppover, som har et behov utover det en vanlig sykehjemsplass gir. Dette kan f.eks. være mennesker med diagnoser innen tyngre demens, alzheimer, psykiatri og annet. Vi tilbyr plasser i små avdelinger med god kompetanse og høy pleiefaktor. Beboere på forsterkede avdelinger har som regel et enda større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Man må derfor ha minst mulig gjennomtrekk på avdelingen, og vi tilbyr derfor kun langtidsplasser her. På samme måte må bemanningen være stabil. Personalet bør derfor være mest mulig stasjonær på sin avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, og gjør at de ansatte har god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Beboerne her er ofte yngre en det som er gjennomsnittsalderen på ordinære avdelinger. De har gjerne en fungerende kropp og mange fysiske ressurser å spille på. Det er derfor viktig at vi tar vare på disse ressursene og opprettholder ferdighetene så lenge som mulig. Et variert og spennende aktivitetstilbud er derfor avgjørende for å lykkes med denne gruppen.

  • Vi har 12 forsterkede plasser på Villa Eplehagen.
 4. Avlastning og private plasser

  Vi tilbyr også avlastningsplasser. Her er tilbudet noe lettere og prisene er derfor lavere enn på vanlige sykehjemsplasser. Plassene kan kjøpes for kortere eller lengre tidsrom. Disse plassene kjøpes ofte av privatpersoner ved behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortvarige behov for tilsyn etter skade, sykehusopphold og lignende. Kommuner benytter også disse plassene.

sylling_06

Villa Skaar har vært drevet i fire generasjoner siden Olav Skaar etablerte driften i 1958. Sykehjemmet har siden etableringen blitt påbygd flere ganger, og moderniseres kontinuerlig for å tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter, og ikke minst våre egne krav til trivsel.

Vi har 32 rom som varierer i farge, størrelse og kledning. Dette gjør det enklere å identifisere, og føle seg hjemme på, sitt eget rom. For å ta vare på den hjemlige atmosfæren er det hyggelig om beboerne tar med egne møbler, pynteting, bilder og lignende.

Det er trådløst datanett over hele huset, og det er lagt opp for kabel-TV på hvert rom. Det er kun servant på rommet, og man deler derfor bad med noen andre beboere. Man kan låse både badet og rommet slik at man sikrer privatliv.

VS_eplehagen_01

Villa Eplehagen er en avdeling under Villa Skaar AS. Huset ligger ca 300 meter fra hovedhjemmet, og rommer 12 enkeltrom fordelt på to etasjer.

Sykehjemmet ble totaloppusset i 2007 og fremstår som hjemmekoselig, og har små avdelinger som skaper nærhet, trygghet og trivsel. Utenfor sykehjemmet er det en stor hage med benker, busker og epletrær.

Rommene er lyse og vennlige. Det er servant på rommene, og man deler derfor bad med noen andre beboere. Man kan låse både badet og rommet slik at man sikrer privatliv.

Søk om plass

Ønsker du å søke om plass på egne eller andres vegne? Det gjør du her.

Bilder fra Villa Skaar Sylling