fbpx

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det kan bekreftes at Villa Skaar Valstad hadde et nytt koronarelatert dødsfall. Mors inntraff kl. 08:27 12 november 2020. Det var en mann født i 1931 som gikk bort. Dette er det andre koronarelaterte dødsfallet på Villa Skaar Valstad.

Beboeren hadde legetilsyn dagen før, og hadde da få koronarelaterte symptomer. Dessverre oppsto en rask forverring av helsen i løpet av dagen. Vi opplever at sykdomsbildet endres meget raskt fra symptomfrihet til alvorlig nedsatt helsetilstand.

Det er i dag noen beboere med koronarelaterte symptomer på hjemmet, men majoriteten av beboerne oppgir at de er i fin form.

Pårørende, kommuneoverlegen og kommunene informeres fortløpende om situasjonen på hjemmet.

nyhet