fbpx

Pressemelding: Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Villa Skaar Valstad hadde besøk av FHI og kommuneoverlegen på Eidsvoll onsdag 25. november. FHI kom, etter initiativ fra kommuneoverlegen, for å se på hjemmet og gi oss tilbakemeldinger og råd. Rapporten fra besøket foreligger nå, og dette er vår tilbakemelding på rapporten:

Vi takker FHI for en grundig rapport.

På lik linje med kommuneoverlegen i Eidsvoll er vi glade for at rapporten ikke avdekker alvorlig svikt.

Det er heller ikke avdekket avvik som kunne forhindret at smitten kom inn på hjemmet.

Rapporten slår også fast at utfordringen med mange smittede på tidlig stadium gjorde isolerings- eller flyttetiltak vanskelige.

Rapporten sier:

«På grunn av utbredt smittespredning på sykehjemmet før noen utviklet symptomer, er det stor sannsynlighet for at en rask flytting av beboere ikke ville medført en begrensning av utbruddet. De beboerne man eventuelt hadde flyttet, ville med stor sannsynlighet allerede være smittet.»

FHI har påpekt flere forbedringspunkter, som vi vil gå grundig gjennom. De vil legges inn i vårt forbedringsarbeid med utgangpunkt i å utvikle og forbedre våre rutiner og prosedyrer.

Sylling, 27.11.2020

nyhet