fbpx

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Villa Skaar Valstad hadde besøk av FHI og kommuneoverlegen på Eidsvoll onsdag 25. november. FHI kom etter initiativ fra kommuneoverlegen for å se på hjemmet og gi oss tilbakemeldinger og råd.

Tilbakemeldingen etter seansen var: «Kommuneoverlegen påpeker at dialogen med sykehjemmets ledelse har vært god. Han legger til at dagens arbeidsmøte med sykehjemmet ikke har avdekket noe som gjør det nødvendig å iverksette strakstiltak.» (kilde:NRK.no)

Dagsnytt18 på NRK har fulgt opp besøket med følgende innslag:

Dagsnytt18 25.11.20

nyhet