fbpx

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det ble onsdag 4. november avdekket positiv smitte hos tre ansatte på Villa Skaar Valstad.

Ansatte og beboere er testet og foreløpig resultet er: 8 smittede ansatte og 12 smittede beboere. 21 ansatte er i karantene.

Hjemmet er stengt for alt besøk.

Pårørende og ansatte holdes fortløpende orientert om situasjonen.

For informasjon kontakt bestyrer på Villa Skaar Valstad, Marianne Stenberg, eller administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud.

Det vises for øvrig til Villa Skaar Covid19-rutiner.

nyhet