INTRANETT – KORONAVIRUS

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, konsernlegen, HR-leder, kvalitetsleder, salgssjef og administrerende direktør.

Det er skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og har opprettet isolatavdelinger på flere av våre hjem. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Se link til de ulike dokumenter nedenfor.

Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksrestriksjoner, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på her, på workplace og i vårt kvalitetssystem.

Nyheter om Koronasituasjonen finner du på vår Koronaside

23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Vaksinasjon: Tilberedning og administrasjon av koronavaksine fra Pfizer, COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 Prosedyre for vaksinering av lagspillere Uvaksinerte beboere Generelle rutiner for Korona: Utbruddshåndtering flytskjema Kontakt- smittesporting Tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Pårørende

Det vises forøvrigforløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Richard Skaar Thorsrud
Administrerende direktør
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Les mer
Epost
Hanne Enger
Konsernlege
Hanne er konsernlege og har overordnet medisinsk ansvar for Villa Skaar.
Les mer
Epost
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Veronica har ansvar for kvalitets- og forbedringsarbeidet i Villa Skaar og følger opp vår ISO-sertifisering.
Les mer
Epost
Isabell Olsen
HR-leder
Isabell arbeider med HR i Villa Skaar. Hun er også rektor for Skaar Akademiet.
Les mer
Epost