INTRANETT – KORONAVIRUS

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00.

Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og har opprettet isolatavdelinger på flere av våre hjem. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Se link til de ulike dokumenter nedenfor.

Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksforbud, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på her, på workplace og i vårt kvalitetssystem.

23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Hjelpeark for kontakt- / smittesporing Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Mottak av beboer med ukjent koronastatus Prøvetaking av koronavirus Rutiner for unntak av besøksrestriksjoner Infeksjonskontrollprogram Mal for isolat-oppslag Rengjøring og desinfeksjon av arealer benyttet til isolering HLR ved koronavirus […]

Ansattnyhet, Intranett korona

Pårørende-video

Det vises forøvrigforløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 

Se også oppdateringer nedenfor.

17/03/2020

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer. Vi […]

Ansattnyhet, Koronanyhet, nyhet, Pårørende
Isabell Olsen
HR-leder
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Richard Skaar Thorsrud
Adm. dir, Skaar Omsorg AS
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.