fbpx

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet:

Beredskapsplan for Koronavirus

Korona – Ros-analyse

Vaksinasjon:

Tilberedning og administrasjon av koronavaksine fra Pfizer, COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2

Prosedyre for vaksinering av lagspillere

Uvaksinerte beboere

Generelle rutiner for Korona:

Utbruddshåndtering flytskjema

Kontakt- smittesporting

Tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak

Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt?

Retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid19

Mottak av beboer med ukjent koronastatus

Generelt om kjøretøy og transport av beboere ved mistenkt eller bekreftet smitte

Smitteverntiltak som må gjennomføres når beboer skal ledsages til og fra nødvendige undersøkelser utenfor sykehjemmet

Prøvetaking av koronavirus

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll

Veileder for tjenester som leveres inn på hjemmet

Infeksjonskontrollprogram

Kohortisolat

Mal for isolat-oppslag

Rengjøring og desinfeksjon av arealer benyttet til isolering

Avfallshåndtering ved beboerbehandling

HLR ved koronavirus

Veileder for for fotterapeuter og frisører

Vaktmestertjenester

Dyrehold

Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjeneste

Beskyttelsesutstyr:

Prioritert bruk av beskyttelsesutstyr i en mangelsituasjon

På og avkledning av smitteutstyr

Hvordan bruke personlig beskyttelsesutstyr

Administrativt:

Søknad om å arbeidere flere steder

Testing av medarbeidere etter tilbakekomst fra utlandet

Råd om unntak fra hjemmekarantene

Beordring av ansatte under Korona

Bekreftelse på ansettelse i helse- og omsorg

Informasjon til ansatt som defineres som nærkontakt ved påvist Koronasmitte

Rutine på brudd på AML

Prosedyrer for korrigerende tiltak

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Pårørende