fbpx

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og har opprettet isolatavdelinger på flere av våre hjem. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksforbud, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre. Som et alternativ har vi Familynet, og kan der evt. sette opp videosamtaler om dette er ønskelig, bare gi beskjed til hjemmet så ordner vi dette.

Det er en utfordrende periode iht. koronasmitte i Norge og vi jobber kontinuerlig for å forhindre smitte inn til våre hjem. Vi gir omsorg og pleie til en meget sårbar gruppe og ber om hjelp fra dere i denne perioden.

Vi ber om forståelse for disse retningslinjene og gjør dette kun for å beskytte deres nærmeste.

Ansattnyhet, Korona alt, nyhet, Pårørende