fbpx

Blog

Korona-informasjon til pårørende 12.03.20

Det er en utfordrende periode iht. koronasmitte i Norge og vi jobber kontinuerlig for å forhindre smitte inn til våre hjem. Vi gir omsorg og pleie til en meget sårbar gruppe og ber om hjelp fra dere i denne perioden.

  1. Vi oppfordrer derfor alle pårørende til å unngå besøk til våre hjem i størst mulig grad.
    • Er det situasjoner der din nærmeste er i en terminal fase, kan beboer få ha sine pårørende rundt seg i den siste fasen, men da må dette avtales særskilt med bestyre
  2. Dørene på hjemmene vil fra nå være låst, og ingen slipper inn uten at det er avtalt med bestyrer.

Som et alternativ har vi Familynet, og kan der evt. sette opp videosamtaler om dette er ønskelig, bare gi beskjed til hjemmet så ordner vi dette.

Vi ber om forståelse for disse retningslinjene og gjør dette kun for å beskytte deres nærmeste.

På forhånd tusen takk!

Korona alt, nyhet, Pårørende