KORONAVIRUS – COVID-19

På denne siden legger vi ut oppdatert informasjon vedrørende Koronaviruset og Villa Skaar.

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og har opprettet isolatavdelinger på flere av våre hjem. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksforbud, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på intranett, workplace og i vårt kvalitetssystem.

0smittede beboere
1ansatte i karantene

Det vises forøvrigforløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Åpning for besøk på sykehjemmene

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er viktig. I går 27 mai, åpnet myndighetene for at besøksrestriksjonene skulle frafalle, men at det var opp til hvert institusjon å tilrettelegge for at smittevernsrutiner blir overholdt. Vi har hittil ikke hatt smitteutbrudd på våre hjem, og ønsker å fortsette å beskytte våre beboere så godt det lar seg gjøre. Samtidig som vi vil prøve å tilrettelegge for at dere skal få komme på besøk.

Vedlagt finner du våre rutiner knyttet til besøk. Vi ber om at du setter deg inn i, og føger, denne rutinen.

Link til rutine

Med vennlig hilsen
Richard Skaar

23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Kontakt- smittesporting Oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid19 Mottak av beboer med ukjent koronastatus […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Koronanyhet, Pårørende

Korona-oppdateringer

05/05/2020

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre. Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store […]

Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende
23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Kontakt- smittesporting Oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid19 Mottak av beboer med ukjent koronastatus […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Koronanyhet, Pårørende
17/03/2020

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer. Vi […]

Ansattnyhet, Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende

Spør oss

Isabell Olsen
HR-leder
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Richard Skaar Thorsrud
Adm. dir, Skaar Omsorg AS
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.