KORONAVIRUS COVID-19

På denne siden legger vi ut oppdatert informasjon vedrørende Koronaviruset og Villa Skaar.

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset, som består av konsernlegen, administrerende direktør, bestyrere, kvalitetsleder og HR-leder.  Alle hjem rapporterer skriftlig til beredskapsteamet om status; når det gjelder antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og en menge ulike rutiner for å forebygge smitte, samt hvordan smitte skal håndteres dersom vi får Covid-19 inn på hjemmene. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport, m.m. Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksrestriksjoner, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på Workplace og i vårt kvalitetssystem.

Vårt avviksskjema finner du her: Avviksskjema

Her finner du våre koronarutiner

 

Det vises for øvrig til forløpende oppdatering av informasjon på FHIs sider om COVID-19, både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Koronanyheter

Besøksrestriksjoner

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i nærområdet stiger.

 

Før besøkende går inn på hjemmet

Informer pårørende om følgende;
Pårørende kan ikke komme på besøk hvis:

 • de er syke, dette gjelder uansett infeksjonssykdommer
 • har vært utenfor Norge de siste ti dagene
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid-19

Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med Covid-19 kan i henhold til Covid-19-forskriften ikke komme på besøk til våre hjem.

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) kan overholdes. Besøk fra samme husstand kan fravike dette.

 

Rutiner for hvordan pårørende skal avtale besøk

 • Villa Skaar Vestfossen: Ringe til hjemmet før besøk, vente utenfor til personalet følger pårørende inn
 • Villa Skaar Sylling: Avtale tid med bestyrer på forhånd
 • Villa Skaar Frogner: Avtale tid med bestyrer på forhånd
 • Villa Skaar Valstad: Avtale med bestyrer / faglig leder på forhånd
 • Villa Skaar Bøn: Avtale med bestyrer / faglig leder på forhånd
 • Villa Skaar Kajalund: Besøkstid kl. 13:00 og 17:00, besøk utenfor disse tidspunktene må avtales på forhånd med bestyrer
 • Villa Skaar Jevnaker: Avtale med bestyrer i kontortid på SMS 91902286 eller mail bestyrervsj@villaskaar.no

 

Under besøket

 • Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene og tar på seg munnbind ved ankomst.
 • Dersom pårørende velger å ta av seg munnbindet inne på rommet, anbefales det på det sterkeste at de overholder 1 meter avstand til beboer under hele besøket, dersom beboer ikke er fullvaksinert.
 • Pårørende som ikke er fullvaksinert skal til enhver tid beholde munnbindet på under hele besøket.
 • Besøkende skal gå direkte til besøksområdet, eller beboers rom, og ikke oppholde seg / gå andre steder.
 • Pårørende kan kun benytte merket toalett.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Beboer skal utføre håndhygiene når besøket er avsluttet.

 

I etterkant av besøk

Alle felles berøringspunkter i området hvor besøket foregår må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Besøkende skal informeres om at de ved evt. symptomer på Covid-19 med påfølgende prøvetaking etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av smitteoppsporingen.

 

Regler for besøk ved terminal pleie

 • Besøksregler for besøk til døende beboere på isolat med påvist Covid-19 infeksjon:
 • De som kommer på besøk må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • De som kommer på besøk må vaske/sprite hendene før og etter besøket.
 • Besøk skal være på beboers rom – ikke fellesarealer.
 • Pårørende møter opp utenfor sykehjemmet og tas imot av en sykepleier som følger direkte til beboer.
 • Pårørende må benytte smittefrakk, munnbind, hansker og beskyttelsesbrille dersom de besøker isolert eller kohort-isolert beboer.
 • Sykepleier bistår/veileder for å sikre korrekt påkledning og avkledning av smittevernsutstyr samt håndhygiene.

 

Besøksregler for personell med serviceoppgaver, vedlikeholdsoppgaver, administrative oppgaver

 • Besøkende personell må tilfredsstille kriteriene for besøk.
 • Besøkende personell må vaske/sprite hendene før og etter besøk.
 • Besøkende personell må, ved ankomst til sykehjemmet, til enhver tid benytte munnbind inne på hjemmet.
 • Besøkende personell må holde minst 1 meters avstand til beboere og andre ansatte.

 

Oppdatert informasjon

På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi egne sider hvor vi informerer om hvordan vi arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger ut status i forhold til antall smittede beboere og ansatte i karantene.

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i nærområdet stiger.

Vi takker for forståelsen alle dere har vist i denne tiden, og ber om overholdelse av planlagte rutiner i tiden fremover. Vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette for hyggelige gjensyn mellom beboer og pårørende.

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen
Richard Skaar

Spør oss

Richard Skaar Thorsrud
Administrerende direktør
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Les mer
Epost
Hanne Enger
Konsernlege
Hanne er konsernlege og har overordnet medisinsk ansvar for Villa Skaar.
Les mer
Epost
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Veronica har ansvar for kvalitets- og forbedringsarbeidet i Villa Skaar og følger opp vår ISO-sertifisering.
Les mer
Epost
Isabell Olsen
HR-leder
Isabell arbeider med HR i Villa Skaar. Hun er også rektor for Skaar Akademiet.
Les mer
Epost