KORONAVIRUS – COVID-19

På denne siden legger vi ut oppdatert informasjon vedrørende Koronaviruset og Villa Skaar.

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør.  Det er  skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer.

Vi har egen beredskapsplan for koronavirus og har opprettet isolatavdelinger på flere av våre hjem. Vi har gode rutiner knyttet til isolat, smittehåndtering, transport m.m. Det gjennomføres fortløpende kurs og oppfriskning på smittevern og bruk av smitteutstyr.

Vi har besøksforbud, låste dører og strenge bestemmelser for både ansatte, pårørende, leverandører og andre.

Rutiner og bestemmelser knyttet til ansatte publiseres på intranett, workplace og i vårt kvalitetssystem.

0smittede beboere
20ansatte i karantene

Det vises forøvrig til forløpende oppdatering av informasjon på FHIs sider både når det gjelder råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Nye besøksrestriksjoner

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Grunnet økt smitte i samfunnet, så må vi ha strenge rutiner for besøk på våre hjem.

Besøkende må benytte munnbind under besøket. Dersom man ikke har munnbind, kan dette fås på sykehjemmet.

Det må på forhånd avtales besøk med bestyrer. Vi minner også om at karanteneregler i forbindelse med utenlandsreiser fortsatt er gjeldende.

Vi ber om at alle med symptomer på sykdom holder seg hjemme, og heller benytter våre digitale plattformer for kommunikasjon.

Generelle kriterier for alle besøk
Du kan ikke komme på besøk hvis du:
• Ikke føler deg frisk, uansett symptomer
• Har vært utenfor Norge de siste 10 dager
• Er i karantene hjemme eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid–19 smitte

Gjennomføring av utebesøk
• Gjennomgang av regler når du ankommer hjemmet, og legge til rette for at du vasker/spriter hendene før og etter besøk
• Pårørende må underskrive protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende
o Regelen om en meters avstand overholdes, ingen nærkontakt
o Munnbind skal brukes av pårørende
o Besøket skal ikke vare mer enn en time
o Det skal kun være to besøkende til stede
o Det er ikke anledning til å ta med mat eller drikke til disse besøkene
Dersom besøksregler brytes, vil beboer måtte oppholde seg i karantene i 10 dager

I etterkant av besøk
Pårørende som i etterkant av besøket blir syke og/eller får symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av smitteoppsporingen. Vi ber også om at bestyrer informeres dersom dette blir tilfelle.

Oppdatert informasjon
På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi egne sider hvor vi informerer om hvordan vi arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger ut status i forhold til antall smittede beboere og ansatte i karantene.

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i nærområdet stiger.

Vi takker for forståelsen alle dere har vist i denne tiden, og ber om overholdelse av planlagte rutiner i tiden fremover. Vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette for hyggelige gjensyn mellom beboer og pårørende i dagene fremover.

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen
Richard Skaar

23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Utbruddshåndtering flytskjema Kontakt- smittesporting Oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid19 Mottak av beboer med […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Koronanyhet, Pårørende

Korona-oppdateringer

04/08/2020

Pårørende-info 04.08.20 – nye besøksrestriksjoner

Nye besøksrestriksjoner Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Grunnet økt smitte og en mer uforutsigbar hverdag med både reiser og utbredt smitte i flere kommuner, så velger vi å endre besøksreglene igjen. Vi går egentlig nesten tilbake til «start», og det er fra i dag kun tillatt med utendørsbesøk. Besøkende må i tillegg […]

Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende
05/05/2020

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre. Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store […]

Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende
23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Utbruddshåndtering flytskjema Kontakt- smittesporting Oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid19 Mottak av beboer med […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Koronanyhet, Pårørende
17/03/2020

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer. Vi […]

Ansattnyhet, Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende

Spør oss

Isabell Olsen
HR-leder
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Kvalitetsleder
Richard Skaar Thorsrud
Adm. dir, Skaar Omsorg AS
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.