NYHETER

08/01/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Frogner, 08.01.21

Positiv test er avlagt på beboer på Villa Skaar Frogner i Lier kommune. Beboer er en dame, født i 1929 fra Oslo. Beboer kom til Villa Skaar Frogner fra Ahus 6. januar på kvelden. Beboer ble satt i karantene umiddelbart ved ankomst og har vært i karantene siden. Beboer ble testet morgen etter ankomst til […]

nyhet
27/11/2020

Pressemelding: Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Villa Skaar Valstad hadde besøk av FHI og kommuneoverlegen på Eidsvoll onsdag 25. november. FHI kom, etter initiativ fra kommuneoverlegen, for å se på hjemmet og gi oss tilbakemeldinger og råd. Rapporten fra besøket foreligger nå, og dette er vår tilbakemelding på rapporten: Vi takker FHI for en grundig rapport. På lik linje med kommuneoverlegen […]

nyhet
26/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Villa Skaar Valstad hadde besøk av FHI og kommuneoverlegen på Eidsvoll onsdag 25. november. FHI kom etter initiativ fra kommuneoverlegen for å se på hjemmet og gi oss tilbakemeldinger og råd. Tilbakemeldingen etter seansen var: «Kommuneoverlegen påpeker at dialogen med sykehjemmets ledelse har vært god. Han legger til at dagens arbeidsmøte med sykehjemmet ikke har […]

nyhet
17/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det er mange journalister rundt sykehjemmet vårt, Villa Skaar Valstad på Eidsvoll, for tiden. I dag har dog noen journalister fra NRK kommet til feil sykehjem. De tok oppstilling utenfor Villa Skaar Bøn, og på spørsmål påsto de at det var covid19-smitte på hjemmet. Dette ikke er tilfellet. Det er ikke avlagt positive prøver på […]

nyhet
12/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det kan bekreftes at Villa Skaar Valstad hadde et nytt koronarelatert dødsfall. Mors inntraff kl. 08:27 12 november 2020. Det var en mann født i 1931 som gikk bort. Dette er det andre koronarelaterte dødsfallet på Villa Skaar Valstad. Beboeren hadde legetilsyn dagen før, og hadde da få koronarelaterte symptomer. Dessverre oppsto en rask forverring […]

nyhet
06/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det ble onsdag 4. november avdekket positiv smitte hos tre ansatte på Villa Skaar Valstad. Ansatte og beboere er testet og foreløpig resultet er: 8 smittede ansatte og 12 smittede beboere. 21 ansatte er i karantene. Hjemmet er stengt for alt besøk. Pårørende og ansatte holdes fortløpende orientert om situasjonen. For informasjon kontakt bestyrer på […]

nyhet
06/11/2020

Midlertidig besøksforbud

På grunn av den økte smittefaren har vi valgt å innføre et midlertidig besøksforbud på våre sykehjem. Besøksforbudet gjelder i 14 dager fra 4. januar, og kan forlenges. Det vil bli gjort unntak fra denne regelen i helt spesielle tilfeller, men de må da avtales med bestyrer på hjemmet i forkant.

nyhet
28/05/2020

Åpning for besøk på sykehjemmene

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er viktig. I går 27 mai, åpnet myndighetene for […]

Korona alt, nyhet, Pårørende
05/05/2020

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre. Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store […]

Korona alt, nyhet, Pårørende