OM OSS

MØT

VÅRE ANSATTE

Synnøve Thorsrud
Bestyrer, Villa Skaar Sylling
Synnøve er ansvarlig for driften av Villa Skaar Sylling (Hovedhjemmet, Eplehagen og Frogner).
Richard Skaar Thorsrud
Administrerende direktør
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Laila R C Frostad
Regnskapsansvarlig
Laila er regnskapsansvarlig for samtlige Villa Skaar sykehjem og har også ansvar for fakturering.
Hege I. Tryggvason
Bestyrer, Villa Skaar Kajalund
Hege er ansvarlig for driften av Villa Skaar Kajalund.

Les vår brosjyre

Brosjyren kan du få ved å henvende deg til oss, eller du kan lese den her.

VÅR HISTORIE

SKAAR OMSORG – GJENNOM FIRE GENERASJONER

Juni 2015

Skaar Omsorg kjøpte Villa Skaar som første bedrift i kjeden, og kjøpte Søster  Ninas Sykehjem dagen etter.

2014

Det var nyttig å erfare fordeler og ulemper med å være eid av en kjede. Dette var lærdom å ta med seg, da vi valgte å starte opp en egen kjede. Richard gikk ut av Villa Skaar og var med å etablere Skaar Omsorg. Skaar Omsorg skal enda tydeligere rendyrke familiens verdier, og skal derfor få omsorgshotell i sitt konsept i tillegg til sykehjem.

2012

Driftsselskapet ble solgt til kjeden INOM, og Villa Skaar ble del av en større omsorgskjede.

2005

Da fjerde generasjon, Richard Skaar Thorsrud, overtok, så ble det etablert en ny sykehjemsavdeling i et eget bygg, Villa Eplehagen. Kontorene ble flyttet til eget administrasjonsbygg, noe som frigjorde plass i hovedhjemmet. Vi har, gjennom anbud, blitt en del av det frie sykehjemsvalget i Oslo, og flere kommuner kjøper enkeltplasser. I tillegg har vi startet opp tilbud om Seniorleiligheter på Kypros.

1989

Mona Skaar Thorsrud, datter av Olav Einar Skaar, overtar og det siste pensjonatet ble solgt. Mona satt kun igjen med hovedhjemmet. Hun moderniserte driften og bygningen, og kunne etter hvert bygge på flere ganger. Mona valgte også å segmentere driften bort fra ordinær sykehjemsdrift.

1978

Da Søster Borghild gikk bort i 1978, drev Einar Olav Skaar sykehjemmene alene i en turbulent tid. Etterspørselen etter sykehjemsplasser sank dramatisk fordi satsningen på hjemmebasert omsorg gjorde mange sykehjem overflødige. Mange kommuner trakk seg derfor ut, og Einar måtte selge flere av eiendommene for å redde bedriften.

1968

Da Olav døde i 1968 drev hans sønn, Einar Olav Skaar, sykehjemmet videre sammen med Olavs hustru, kjent som søster Borghild.

1962

Driften startet på eiendommen i Sylling. Dette ble starten på en storstilt satsing i bygda. En rekke pensjonater for pasienter, og personalboliger for ansatte, kom snart under Olav Skaars eie. Flere kommuner kjøpte våre tjenester. Noen av disse hjemmene i Sylling var Bjørka Pensjon, Heimen Pensjon, Kittelsrud Pensjon. I tillegg hadde vi beboere i Møllerhuset, Nordlia, Klosteret, Ysteriet m.m.

1960

Eiendommen Villa Skaar drives på ble kjøpt. Arbeidet med et stort påbygg oppstartes og Skaar’s Sykehjem blir etablert.

1958

Olav Einar Skaar møter søster Borghild og slår seg sammen med henne om driften av Mehlum Pleiehjem.

Tilbakemeldinger

fra beboere og pårørende