fbpx

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre.

Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er viktig. Dette tatt i betraktning, samt at samfunnet åpnes sakte opp igjen nå, ser vi fortsatt viktigheten av å holde våre hjem stengt for besøk. Vi vurderer at faren for smitte er kanskje større enn noen gang etter at Covid – 19 fikk sitt utspring i Norge.»

Pårørendebrev

Korona alt, nyhet, Pårørende