fbpx

Pårørende-info 04.08.20 – nye besøksrestriksjoner

Nye besøksrestriksjoner

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Grunnet økt smitte og en mer uforutsigbar hverdag med både reiser og utbredt smitte i flere kommuner, så velger vi å endre besøksreglene igjen.

Vi går egentlig nesten tilbake til «start», og det er fra i dag kun tillatt med utendørsbesøk. Besøkende må i tillegg benytte munnbind under besøket. Dersom man ikke har munnbind, så kan dette fås på sykehjemmet.

Det må på forhånd avtales besøk med bestyrer. Vi minner også om at karanteneregler i forbindelse med utenlandsreiser fortsatt er gjeldene:
• Har du vært i utlandet (grønt land), ikke kom på besøk før det har gått 10 dager etter hjemkomst.
• Ved reise til røde land er 14 dager gjeldene som henvist av nasjonale retningslinjer.

Vi ber om at alle med symptomer på sykdom holde seg hjemme, og heller benytte våre digitale plattformer for kommunikasjon.

Generelle kriterier for alle besøk
Du kan ikke komme på besøk hvis du:
• Ikke føler deg frisk, uansett symptomer
• Har vært utenfor Norge de siste 14 dager
• Er i karantene hjemme eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Covid – 19 smitte

Gjennomføring av utebesøk
• Gjennomgang av regler når du ankommer hjemmet, og legge til rette for at du vasker/spriter hendene før og etter besøk
• Pårørende må underskrive protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle
• besøkende.
• Ansatte må være til stede i besøksområdet under besøket og følge med på at reglene overholdes
o Se at regelen om en meters avstand overholdes, ingen nærkontakt
o Munnbind skal brukes av pårørende
o Besøket skal ikke vare mer enn en time
o Det skal kun være to besøkende til stede
o Det er ikke anledning til å ta med mat eller drikke til disse besøkene
Dersom besøksregler brytes, så vil beboer måtte oppholde seg i karantene i 14 dager.

I etterkant av besøk
Pårørende som i etterkant av besøket blir syke og/eller får symptomer på covid-19 med påfølgende
prøvetaking etter besøk, skal opplyse om at de har vært på besøk på hjemmet som del av
smitteoppsporingen. Vi ber også om at bestyrer informeres dersom dette blir tilfelle.

Oppdatert informasjon
På våre hjemmesider www.villaskaar.no har vi egne sider hvor vi informerer om hvordan vi
arbeider i forhold til Koronaviruset, og vi legger ut status i forhold til antall smittede beboere
og ansatte i karantene. Vi har i skrivende stund fortsatt ikke hatt smitte på noen av våre hjem, og
derav ønske som strenge tiltak for å beskytte våre beboere.

Besøksrestriksjoner og adgangskontroll vil kunne endres igjen dersom smittesituasjonen for øvrig i
samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i hjemmet eller andel smittede i
nærområdet stiger.

Vi takker for forståelsen alle dere har vist i denne tiden, og ber om overholdelse av planlagte rutiner i
tiden fremover. Vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette for hyggelige gjensyn mellom beboer og pårørende i dagene fremover.

Ta kontakt med bestyrer på hjemmet dersom det er ytterligere spørsmål.

Pårørendebrev

Korona alt, nyhet, Pårørende