fbpx

Pressemelding fra Villa Skaar Frogner, 08.01.21

Positiv test er avlagt på beboer på Villa Skaar Frogner i Lier kommune. Beboer er en dame, født i 1929 fra Oslo.

Beboer kom til Villa Skaar Frogner fra Ahus 6. januar på kvelden. Beboer ble satt i karantene umiddelbart ved ankomst og har vært i karantene siden. Beboer ble testet morgen etter ankomst til sykehjemmet, og positiv test ble mottatt 8. januar.

Beboer kom til Villa Skaar Frogner med smitte fra Ahus. Ahus er varslet og smittesporing er igangsatt. Beboer har vært i karantene hele tiden under oppholdet på Villa Skaar Frogner, og det er nå opprettet isolat rundt beboer.

Testing av berørte ansatte på sykehjemmet starter nå opp. Beboere på hjemmet ble vaksinert 5. januar. Hjemmet har på grunn av det høye smittenivået i samfunnet vært stengt for uvedkommende i koronaperioden, og har hatt besøksforbud for pårørende siden 4. januar. Ansatte på hjemmet har arbeidet med munnbind siden november.

Vi håper på å ha isolert smitten til denne beboeren da vedkommende har vært i karantene under oppholdet og har blitt håndtert som smittet og alt arbeid med beboer har vært med fullt smitteutstyr.

Vår koronaside på nettet blir bli oppdatert fortløpende med informasjon om smittesituasjonen på hjemmet.

Richard Skaar Thorsrud
Adm.dir

nyhet