fbpx

Pressemelding fra Villa Skaar Valstad, 25.06.21

Villa Skaar tok initiativet til et tilsyn i etterkant av smitteutbruddet på Valstad i fjor. Dette fordi vi ønsket en uavhengig gjennomgang av vår håndtering av utbruddet.

Rapporten fra Statsforvalteren er datert 18. juni, men har ikke blitt sendt til oss. Den har dog blitt offentliggjort for media. Det opplever vi som en veldig merkelig og uvanlig situasjon.

Statsforvalteren har ikke hatt samtaler eller møter med oss, og har heller ikke besøkt sykehjemmet. Det er derfor ikke overraskende at det er flere feil i rapporten som nå er publisert. Det er til dels alvorlige feil som det er viktig at blir rettet opp. Når det er sagt så vil jeg kommentere at det også er veldig mye positivt i rapporten om våre rutiner og det arbeidet som har blitt gjort på Valstad.

Vi vil nå sende et brev til Statsforvalteren hvor vi kommenterer prosessen og feilene i rapporten, og samtidig ber om et møte slik at feilene i rapporten kan rettes opp.

Richard Skaar Thorsrud
Adm.dir

nyhet