BO HOS OSS

Har du eller noen av dine behov for sykehjemsplass?

Her har vi lang erfaring med sykehjemsdrift, og vi har god kompetanse innen dette området. Vi tar i mot ordinære sykehjemsbeboere i egne avdelinger, og har egne avdelinger for demens.

Trenger du hjelp?

Vi kan hjelpe deg med søkeprosessen!

Vi har laget en enkel «Slik går du frem» veiledning

Hva kan vi tilby?

 1. Sykehjemsplasser

  Vi tilbyr ordinære sykehjemsplasser for eldre med pleie- og omsorgsbehov. Vi har lang og god kompetanse innen dette området, og alle de hjelpemidler som det er normalt å forvente på en sykehjemsavdeling. I tråd med vår visjon forsøker vi å løse mange utfordringer ved å fokusere på det friske i beboeren og se hele mennesket, og ikke kun være opptatt av sykdom og behandle symptomer. På denne måten ønsker vi å redusere unødig medisinbruk.

  Beboerne på disse avdelingene er klare eller har lettere aldersdemens.

  • Vi har 18 ordinære plasser
 2. Demens, skjermede plasser

  Vi har vår egen demensstrategi i Skaar Omsorg, som bestemmer hvordan vi møter mennesker med demens. Dette omfatter alt fra miljøterapi til hvordan avdelingene er utformet.

  Demente beboere har ofte større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Man må derfor tilstrebe at det er minst mulig gjennomtrekk av beboere på avdelingen. Demensavdelinger bør derfor være langtidsavdelinger. På samme måte må bemanningen være mest mulig stabil. Personalet bør derfor være mest mulig stasjonær på sin avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, og gjør at de ansatte har god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Demente mennesker har ofte en fungerende kropp og mange fysiske ressurser å spille på. Det er derfor viktig at vi tar vare på disse ressursene og opprettholder ferdighetene så lenge som mulig. Vi opplever derfor at demente responderer meget godt på vårt aktivitetstilbud.

  • Vi har 16 skjermede plasser
 3. Avlastning og private plasser

  Vi tilbyr også avlastningsplasser. Her er tilbudet noe lettere og prisene er derfor lavere enn på vanlige sykehjemsplasser. Plassene kan kjøpes for kortere eller lengre tidsrom. Disse plassene kjøpes ofte av privatpersoner ved behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortvarige behov for tilsyn etter skade, sykehusopphold og lignende. Kommuner benytter også disse plassene.

Sykehjemmet har 34 rom fordelt på 2 etasjer. Alle rommene er sørvendte og solrike. Alle med dusj og toalett, opplegg for TV og telefon. Fortrinnsvis tilbyr vi enkeltrom til alle, men etter behov eller personlig ønske kan man dele rom.

Etasjene er oppdelt i 2 grupper hvor 8-9 beboere utgjør et lite fellesskap. Faste pleiere fra en stabil stab medfører at beboerne har færrest mulig ansatte å forholde seg til. På hver gruppe er det egne oppholds- og spisestuer.

Beboerrommene er fra vår side møblert, men vi ser gjerne at brukerne tar med egne møbler og bilder for å gjøre oppholdet hos oss så trivelig som mulig. Kjente og kjære ting gir de fleste en større ro og trygghet.

Store utearealer gir beboerne adgang til rekreasjon i fredelige omgivelser. På gården drives oppdrett og trening av travhester som medfører aktivitet til beskuelse både for beboerne og besøkende.

Søk om plass

Ønsker du å søke om plass på egne eller andres vegne? Det gjør du her.

Bilder fra Villa Skaar Jevnaker