BO HOS OSS

Har du eller noen av dine behov for sykehjemsplass?

Her har vi lang erfaring med sykehjemsdrift, og vi har god kompetanse innen dette området. Vi tar i mot ordinære sykehjemsbeboere i egne avdelinger, og har egen avdeling for demens.

Trenger du hjelp?

Vi kan hjelpe deg med søkeprosessen!

Vi har laget en enkel «Slik går du frem» veiledning

Hva kan vi tilby?

 1. Sykehjemsplasser

  Vi tilbyr ordinære sykehjemsplasser for eldre med pleie- og omsorgsbehov. Vi har lang og god kompetanse innen dette området, og alle de hjelpemidler som det er normalt å forvente på en sykehjemsavdeling. I tråd med vår visjon forsøker vi å løse mange utfordringer ved å fokusere på det friske i beboeren og se hele mennesket, og ikke kun være opptatt av sykdom og behandle symptomer. På denne måten ønsker vi å redusere unødig medisinbruk.

  Beboerne på disse avdelingene er klare eller har lettere aldersdemens.

  • Vi har 12 ordinære plasser
 2. Demens, skjermede plasser

  Vi har vår egen demensstrategi i Skaar Omsorg, som bestemmer hvordan vi møter mennesker med demens. Dette omfatter alt fra miljøterapi til hvordan avdelingene er utformet.

  Demente beboere har ofte større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Man må derfor tilstrebe at det er minst mulig gjennomtrekk av beboere på avdelingen. Demensavdelinger bør derfor være langtidsavdelinger. På samme måte må bemanningen være mest mulig stabil. Personalet bør derfor være mest mulig stasjonær på sin avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, og gjør at de ansatte har god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Demente mennesker har ofte en fungerende kropp og mange fysiske ressurser å spille på. Det er derfor viktig at vi tar vare på disse ressursene og opprettholder ferdighetene så lenge som mulig. Vi opplever derfor at demente responderer meget godt på vårt aktivitetstilbud.

  • Vi har 8 skjermede plasser
  • Vi har 8 forsterkede plasser
 3. Avlastning og private plasser

  Vi tilbyr også avlastningsplasser. Her er tilbudet noe lettere og prisene er derfor lavere enn på vanlige sykehjemsplasser. Plassene kan kjøpes for kortere eller lengre tidsrom. Disse plassene kjøpes ofte av privatpersoner ved behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortvarige behov for rehabilitering etter skade eller sykehusopphold og lignende. Kommuner benytter også disse plassene.

Villa Skaar Vestfossen har 28 plasser fordelt på tre avdelinger. Ordinær avdeling og skjermet avdeling er i 1. etg, mens forsterket avdeling er i underetasjen. Alle beboere har enerom. De fleste rom har eget bad, men noen steder deler to og to rom bad.

Hjemmet fremstår som intimt og hjemmekoselig, og storstua er vårt naturlige samlingspunkt. Kjøkkenet ligger vegg i vegg med stua, så det er kort vei fra produksjon til rettene står på bordet. Huset blir også fylt av deilig matlukt når kokkene setter i gang. Det er med på å skjerpe appetitten.

Vi har et trygt og tilpasset utemiljø med lett adkomst til fine uteplasser, som vi flittig benytter hele året. Vi har eget lysthus og bålpanne står til disposisjon for beboere og besøkende.

Pasientenes rom er alltid åpent for familie og venner, og vi som jobber her setter stor på kontakten med den enkeltes pårørende. Vi er åpne for spørsmål, ris og ros.

Søk om plass

Ønsker du å søke om plass på egne eller andres vegne? Det gjør du her.

Bilder fra Villa Skaar Vestfossen