INFORMASJON

På denne siden finner du linker til diverse informasjon, rapporter, undersøkelser, dokumenter og lignende. Klikk på navnene i listen under for å komme til PDF.

Brannvern

Nedenfor finner du tre opplæringsfilmer i forbindelse med brannvern på Villa Skaar. Filmene erstatter ikke opplæringsrunder i brann og sikkerhet med brannvernleder, men er ment som et supplement.

Filmene har følgende innhold:
Del 1: Organisering og forebyggende arbeid.
Del 2: Rutiner ved brann
Del 3: Slukkeutstyr på Villa Skaar