BLI BEBOER HOS OSS?

Hvordan få sykehjemsplass?

Alle kan få opphold hos oss, men for at oppholdet skal finansieres av det offentlige må man først få vedtak om sykehjemsplass i din respektive hjemkommune, eller din bydel hvis du bor i Oslo.

Slik går du frem:

Kvalifiserer jeg til offentlig plass?


Sjekk hvilke rettigheter du har i din kommune.

Bestillerkontoret i kommunen vil avgjøre om du tilfredsstiller kravene for sykehjemsplass.

Du må gjerne involvere fastlegen din i prosessen.

Jeg er kvalifisert, hvordan søke jeg plass på Villa Skaar?


Dersom kommunen fatter vedtak om sykehjems-plass så har du to muligheter:

 1. Dersom du bor i Oslo, så kan du ønske deg til oss. I Oslo er det fritt sykehjemsvalg, men Oslo Kommune har nylig bestemt at de private sykehjem som ligger utenfor bygrense ikke lenger inngår i ordningen. Vi har avtale med Oslo Kommune og vi anbefale at du snakke med bydelen/bestillerkontor for å avtale om plass hos oss.
 2. Dersom du bor i en annen kommune, så sjekk om kommunen har avtale med oss. Du må gjerne kontakte oss for hjelp.

Dersom kommunen ikke godkjenner ønsket om sykehjemsplass, så kan du kjøpe plassen hos oss helt privat.

Hvordan ordner jeg innflytting?


Ta kontakt med oss, slik at vi kan avtale tidspunkt for ankomst.

Vi vil gjerne ha en del informasjon i forkant, slik at vi er best mulig forberedt, og kan gjøre møtet med oss til en hyggelig og trygg opplevelse for beboeren og ikke minst pårørende

 1. Søkere fra Oslo
  I Oslo er det fritt sykehjemsvalg. Det betyr at de som får sykehjemsplass i Oslo kan velge mellom de sykehjem som Oslo kommune selv driver eller de øvrige sykehjemmene Oslo har avtale med. Man kan med andre ord velge det sykehjemmet man synes er best. Fra 01.01.2017 har Oslo kommune dessverre bestemt at de private sykehjem som ligger utenfor bygrense ikke lenger inngår i fritt sykehjemsvalg.

  Oslo gjennomfører hvert år brukerundersøkelser, så det er lett å finne de beste sykehjemmene. Undersøkelsen for 2014 finner du her. Vi er stolt av å fortelle at våre hjem har 2. og 3. plass. I 2015 ble det 1. og 2. plass!

  Villa Skaar Sylling og  Villa Skaar Jevnaker har avtale med Oslo kommune, og var godkjent blant de sykehjem som kommunens brukere fritt kan velge mellom når det gjelder ordinære sykehjemsplasser og forsterkede plasser.

  Dersom man får vedtak om langtidsopphold på sykehjem i Oslo, så kan man fremme ønske om å bo på Villa Skaar. Dersom vi har ledig plass, så kan man flytte inn hos oss med en gang. Dersom det er fullt, så kan man stå på venteliste.

  Dersom man allerede bor på et sykehjem i Oslo, men ikke er helt fornøyd med det, så kan man bare ønske seg til oss for å komme hit.

  Kontakt Sykehjemsetaten for å søke plass hos oss.


 2. Søkere fra andre kommuner

  Det er i utgangspunktet ingen hindre for at kommuner kan kjøpe sykehjemsplass hos oss enten de allerede har en avtale eller ikke. Vi samarbeider med flere kommuner i Buskerud, Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold, Vestfold og Telemark.

  Du må gjerne kontakte oss i forkant, så kan vi hjelpe til med prosessen.


 3. Private søkere

  Årsaker til ønske om å kjøpe en plass privat kan være behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortvarige behov for tilsyn etter skade, sykehusopphold og lignende. Vi forsøker i slike tilfeller å være veldig smidige i forhold til pris, oppsigelsestider og lignende. Plassene kan kjøpes for kortere eller lengre tidsrom.

  Du må gjerne kontakte oss for mer informasjon , eller beskrive behovet i skjemaet på siden.

Anbud / avtale med kommuner

Villa Skaar har for tiden anbud/avtaler med flere kommuner som dermed har rammeavtaler med oss. Det betyr at kommunen kan benytte seg av vårt tilbud for kommunens innbyggere. Ta kontakt med oss for å høre om din kommune er en av de vi har avtale med.

Spørsmål og svar
 1. 1
  Hvem kan få plass?
  Alle kan få opphold hos oss, men for at oppholdet skal finansieres av det offentlige må man først få vedtak om sykehjemsplass i din respektive hjemkommune (bydel i Oslo).
 2. 2
  Hvem kan hjelpe oss med å få vedtak i kommunen?
  Det er ofte et vurderingsteam i kommunene som vurderer behovet for plass i hvert enkelt tilfelle.

  Det hender at hjemmesykepleien initierer et vedtak ved en bekymringsmelding eller en tilbakemelding på at det ikke lenger er forsvarlig med hjemmesykepleie.

  Fastlegen kan også være en pådriver i slike saker.

  Ellers er det vår oppfatning at aktive pårørende ofte er den beste bidragsyter.

 3. 3
  Hva koster en plass?
  Normal plass – Det er vanlig at en sykehjemsplass i Norge gjennomsnittlig koster rundt kr 2.600,- per dag uavhengig om de er privat eller offentlig eiet/drevet. Ikke alle sykehjem tilbyr plasser til privat betalende så undersøke godt før du velger sykehjem hvis du har tenkt å betale for oppholdet selv.


  Demens-/forsterkedeplasser – Disse koster mer, og reguleres etter hvilke individuell behov som trengs av beboeren. Dette gjelder både for kommunale og private sykehjem.


  Pensjonstrekk – Hvis du får plass som dekkes offentlige så vil kommunen trekker din pensjon etter følgende modell.

  Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt.

  • grunnpensjonen reduseres som regel med 75 %
  • andre inntekter som tilleggspensjon, trygdeytelser, leieinntekter og avkastning på formue reduseres med 85 %

  Dette gjelder uansett om beboeren er plassert i kommunal institusjon eller har fått plass på privat sykehjem.


  Privat betalende – Dersom man kjøper plassen helt privat, så må man betale alt selv. Dette blir dyrt, og derfor er privat betalte opphold ofte av kortere varighet. I slike situasjoner så anstrenger vi oss for å gi en ekstra hyggelig pris, med god rabatt og ingen oppsigelsestid. Dette gjør det litt billigere for den enkelte å betale for et opphold selv.

 4. 4
  Hva koster det å drive en sykehjemsplass i min hjemkommune?
  Alle kan søke i Statistisk Sentralbyrå sine nettsider og finne ut hva en kommunal plass koster å drive for kommunen der man bor. Det man skal se på da er KOSTRA-tallene: Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

  Du kan søke opp din kommune og sammenligne kostnaden med andre kommuner eller med priser du får fra oss. Dersom man deler summen i SSB på 356 så får man døgnprisen.

  Her er linken til SSB sin statistikk: KOSTRA-TALL

 5. 5
  Er det ledige plasser for meg som bor i Oslo?
  Du kan gå inn på Sykehjemsetatens sine hjemmesider og se hvor mange ledige plasser de ulike sykehjemmene har.

  Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo, så man kan ønske seg til et annet sykehjem hvis man vil.

  Link til Sykehjemsetaten sine sider som viser til en hver tid hvor det er ledige plasser

Søk om plass

Ønsker du å søke om plass på egne eller andres vegne? Det gjør du her.

Har du flere spørsmål?

Vi er her for å hjelpe deg. Hvis det er noe du lurer på kan du fylle ut kontaktskjema ved å klikke på knappen til høyre