fbpx

SYKEHJEMSTILBUD

Har du eller noen av dine behov for sykehjemsplass?

 

Villa Skaar har over 60 års erfaring med sykehjemsdrift. Vi tar i mot ordinære sykehjemsbeboere på både langtids- og korttidsopphold. I tillegg har vi et spesialtilbud til beboere som har vanskelig for å tilpasse seg vanlige boliger eller institusjoner.

Hva kan vi tilby?
 1. Sykehjemsplasser

  Vi tilbyr ordinære sykehjemsplasser for eldre med pleie- og omsorgsbehov. Vi har lang og god kompetanse innen dette området, og vi har de hjelpemidler som det er normalt å forvente på en sykehjemsavdeling. I tråd med vår visjon forsøker vi å løse mange utfordringer ved å fokusere på det friske i beboeren og se hele mennesket, og ikke kun være opptatt av sykdom og behandle symptomer. På denne måten ønsker vi å redusere unødig medisinbruk.

  Beboerne på disse avdelingene er klare eller har kun lettere aldersdemens.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes sider.

 2. Demens - skjermede plasser

  Vi var tidlig ute med å spesialisere avdelinger for demente, og har nå over 30 års erfaring med demens. Vi har vår egen demensstrategi, som bestemmer hvordan vi møter mennesker med demens. Dette omfatter alt fra miljøterapi til hvordan avdelingene er utformet.

  Demente beboere har ofte større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Man må derfor tilstrebe at det er minst mulig gjennomtrekk av beboere på avdelingen. Demensavdelinger bør derfor være langtidsavdelinger. På samme måte må bemanningen være mest mulig stabil. Personalet bør derfor være mest mulig stasjonær på sin avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, og gjør at de ansatte har god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Da demente mennesker ofte har hoveddiagnosen sin knyttet til det kognitive, så kan de fortsatt ha mange restevner knyttet til det fysiske. Spennende og varierte aktiviteter som utfordrer kroppens bevegelighet er derfor veldig viktig. Vår erfaring er at demente responderer meget godt på vårt brede aktivitetstilbud.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes sider.

 3. Forsterkede plasser

  Vi var tidlig ute med et tilbud for «vanskelig plasserbare beboere», og vi har over 30 års erfaring med denne gruppen. Vårt tilbud innen forsterkede plasser retter seg mot beboere fra 50 år og oppover, som har et behov utover det en vanlig sykehjemsplass gir. Dette kan f.eks. være mennesker med diagnoser innen tyngre demens, alzheimer, psykiatri og annet. Vi tilbyr plasser i små avdelinger med god kompetanse og høy pleiefaktor.

  Beboere på forsterkede avdelinger har som regel et enda større behov for stabilitet og forutsigbarhet. Man må derfor ha minst mulig gjennomtrekk på avdelingen, og vi tilbyr derfor kun langtidsplasser her. På samme måte må bemanningen være stabil. Personalet bør derfor være mest mulig stasjonær på sin avdeling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for beboerne, og gjør at de ansatte har god detaljkunnskap om hver enkelt beboer.

  Beboerne her er ofte yngre en det som er gjennomsnittsalderen på ordinære avdelinger. De har gjerne en fungerende kropp og mange fysiske ressurser å spille på. Det er derfor viktig at vi tar vare på disse ressursene og opprettholder ferdighetene så lenge som mulig. Et variert og spennende aktivitetstilbud er derfor avgjørende for å lykkes med denne gruppen.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes side.

 4. Avlastning og private plasser

  Vi tilbyr også avlastningsplasser. Her er tilbudet noe lettere og prisene er derfor lavere enn på vanlige sykehjemsplasser. Plassene kan kjøpes for kortere eller lengre tidsrom. Disse plassene kjøpes ofte av privatpersoner ved behov for hjelp i forbindelse med ferier, ombygging av leilighet, kortvarige behov for rehabilitering etter skade eller sykehusopphold og lignende. Kommuner benytter også disse plassene.

  Du kan lese mer om tilbudet på de ulike avdelingenes sider.

Hos oss får du

 1. Vår kompetanse

  På våre sykehjem har vi følgende kompetanse.

  Pleien

  • Sykepleiere: Vi har døgnkontinuerlig sykepleie.
  • Vernepleier
  • Helsefagarbeidere (hjelpepleiere/omsorgsarbeidere)

  Legetilbudet

  • Villa Skaar har egen konserlege som har det overordnede medisinske ansvaret. I tillegg er det ansatt to leger til, hvorav en er psykiater. Det ser vi på som en stor fordel i forhold til våre demensavdelinger og våre forsterkede avdelinger.
  • Våre tre leger fordeler tilsynsansvaret mellom seg, slik at de har tilsynsansvaret for ulike hjem.

  Fysioterapi

  • Det er fysioterapeut på hjemmene. De undersøker beboerens funksjonsnivå og iverksetter ulike typer behandling, som individuell behandling, veiledning til selvtrening og trening i små grupper. Behandlingen tar sikte på å forebygge funksjonstap, vedlikeholde funksjon og gi gjenopptrening.

  Ergoterapeut

  • Når det er behov for ergoterapi kontaktes hjelpemiddelsentralen. De sender en terapeut som tilpasser alle mulige hjelpemidler, slik som krykker, gåstoler, rullestoler, elektriske stoler, m.m.
  • I tillegg er vår friluftsleder utdannet ergoterapeut, og hun bidrar med råd og anbefalinger.

  Aktivitetsteamet

  • Aktivitetsledere på alle hjem
  • Friluftsleder (ergoterapeut) i Sylling/Frogner
  • Miljøarbeidere

  Kjøkken

  • Kokker/institusjonskokker
  • Kjøkkenhjelper

  Støttefunksjoner

  • Vaktmestre
  • Renholdere
  • Ledelse og administrasjon
 2. Tilbydende service

  Tannlege

  Vi har avtale med tannpleier som kommer til oss og ser til beboernes tannstatus. Oppstår behov for tannlegebehandling, så bestilles time hos tannlege. Tannpleieren har også kurs for våre ansatte, og gir råd om behandling, utstyr og bruken av dette.

  Fotpleie

  Vi har avtale med fotpleier som kommer og gir behandling på sykehjemmet. Beboerne betaler selv for tjenesten.

  Frisør

  Vi har avtale med frisør som kommer og gir behandling på sykehjemmet. Det kan også bestilles time i salong. Beboerne betaler selv for tjenesten.

  Prest

  Presten kommer regelmessig for å holde andakt eller dersom beboere ønsker en samtale med presten.

  Spesialisttjenestene

  Ved behov ordinerer lege til spesialist eller henter kompetansen inn til oss. Man benytter fortrinnsvis de spesialister som finnes i regionen. Dette kan for eksempel være øyespesialist, hjertespesialist, ortoped, ernæringsfysiolog og diabetessykepleier, sårsykepleier, kreftsykepleier m.m. Villa Skaar betaler kostnadene (egenandelene) knyttet til dette tilbudet.

  Frivillige organisasjoner, barnehager o.l.

  I tillegg får vi besøk fra barnehager, frivillige organisasjoner og institusjoner som sprer hygge og glede på huset.

Våre hjem

Driften vår er fordelt i fem kommuner på Østlandet. Lier: Villa Skaar Sylling (igjen fordelt på Hovedhjemmet og Eplehagen) og Villa Skaar Frogner. Jevnaker: Villa Skaar Jevnaker. Øvre Eiker: Villa Skaar Vestfossen. Oslo: Villa Skaar Kajalund. Eidsvoll: Villa Skaar  Bøn og Villa Skaar Valstad. Du kan lese mer om hver avdeling via linkene under.

VillaSkaar_Sylling_logo_dark_bg_600px_RGB

Villa Skaar Sylling har vært drevet i fire generasjoner siden Olav Skaar etablerte driften i 1958. Hjemmet ligger landlig til øverst i Lier med vakker utsikt over Tyrifjorden. Hjemmet har flotte uteområder som blir mye brukt både sommer og vinter. I Sylling har vi 30 rom fordelt på flere underavdelinger.

VillaSkaar_Frogner_logo_black-3

Villa Skaar Frogner ligger landlig til på Egge i Lier kommune, med utsikt over Lierdalens grønne kulturlandskap og med en liten elv klukkende i bakgrunnen. Frogner ble bygget som sykehjem i 1921 og er senere blitt bygd på flere ganger. Hjemmet ble totalrenovert i 2020 og det opprinnelige herskaplige uttrykket er beholdt. Hjemmet fremstår som moderne, idyllisk og hjemmekoselig.

VillaSkaar_Vestfossen_logo_dark_bg_600px_RGB

I Øvre Eiker kommune, en drøy times kjøring vest for Oslo, ligger Villa Skaar Vestfossen. Hjemmet ligger landlig til på en liten kolle med utsikt over Vestfossen og den idylliske Vestfossenelva. Her har det vært sykehjemsdrift siden 1993.

VillaSkaar_Jevnaker_logo_dark_bg_600px_RGB

En times kjøring nord for Oslo, på Hadeland, tilbaketrukket i Nordmarkas ytterkant ligger Villa Skaar Jevnaker. Her er det en rolig og fredfylt stemning i naturskjønne og hjemmekoselige omgivelser. Villa Skaar Jevnaker har tatt i mot beboere her her siden 1951.

VillaSkaar_Kajalund_logo-blue

Villa Skaar Kajalund ligger sentralt i Bydel Ullern i Oslo, et steinkast fra CC Vest. Villa Skaar Kajalund ble en del av Villa Skaar i januar 2019. Etter overtakelsen startet vi opp en omfattende oppussing av hjemmet. Målet var å skape et hjemmekoselig lite hjem med lune omgivelser og grønne uteområder. Vi bygde også opp et eget kjøkken i hjemmet, hvor dedikerte kokker lager hjemmelaget mat fra bunnen av.

VillaSkaar_B├©n_logo-blue

Villa Skaar Bøn ligger i rolige, landlige omgivelser i Eidsvoll kommune.  Huset er bygget med et atrie som hage midt i huset, hvor beboere kan kose seg om sommeren med fontene og vakre blomster. Vi har også en terrasse med god solgang. Hjemmet består av flere små skjermede enheter, og egner seg godt for beboere som trenger et lite og stabilt miljø. 

VillaSkaar_Valstad_logo-blue

Villa Skaar  Valstad ligger i et villastrøk på Eidsvoll Verk i Eidsvoll kommune. Sykehjemmet har 28 rom fordelt på 2 avdelinger. Vi er opptatt av enkeltindividet og ønsker å skape et best mulig tilbud til den enkelte ut i fra hans eller hennes behov. Hos oss har vi en stor solrik terrasse og gode utemuligheter. Vi har kort vei til Eidsvollsbygningen og turområder i skog og mark. Hurdalssjøen og et lite handelssentrum ligger like i nærheten.