fbpx

Hvordan bli en demensvennlig bedrift: En guide fra Villa Skaar

INNLEDNING

Over 100.000 personer lever med demens i Norge i dag, og det forventes mer enn en dobling innen år 2050 på grunn av økende antall eldre. Det betyr at demens er en av de største helsemessige utfordringene vi står overfor. Det berører ikke bare det norske helsevesenet, men vil påvirke alle deler av samfunnet vårt. 

Villa Skaar, med sin dype ekspertise og langvarige engasjement for personer med demens, er derfor stolt over å presentere en omfattende guide for bedrifter som ønsker å bidra til et mer inkluderende samfunn.

Demens påvirker ikke bare de som lever med tilstanden, men også samfunnet rundt dem. Ved å tilrettelegge for deres behov, kan vi alle bidra til å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Denne guiden er utviklet for å hjelpe bedrifter og steder å forstå hvordan de best kan støtte personer med demens og deres pårørende.

img_5342

Richard Skaar Thorsrud

DEFINISJON OG TYPER

Demens er ikke én spesifikk sykdom, men et overordnet begrep som beskriver en gruppe symptomer forbundet med en nedgang i hukommelse, resonnering eller andre tenkeferdigheter.

Det er flere forskjellige typer demens, hvor Alzheimer’s sykdom er den mest kjente og vanligste formen. Andre typer inkluderer vaskulær demens, Lewy body demens, og frontotemporal demens. Hver type har sine egne unike årsaker og symptomer, men alle fører til en gradvis forringelse av kognitiv funksjon.

SYMPTOMER OG TEGN

Gjenkjennelse av demens i tidlige stadier kan være utfordrende, da tegnene ofte er subtile og varierer stort. Noen vanlige tegn inkluderer:

 • Glemsomhet: Spesielt å glemme nylige hendelser eller samtaler.
 • Vansker med oppgaveløsning: Problemer med å følge en plan eller arbeide med tall.
 • Tids- og stedsforvirring: Å miste oversikten over datoer, sesonger og tidens gang eller å glemme hvor de er eller hvordan de kom dit.
 • Språkproblemer: Vansker med å følge eller delta i samtaler, eller å finne de riktige ordene.
 • Endringer i humør og personlighet: Å bli forvirret, mistenksom, deprimert, engstelig eller irritabel.

KOMMUNIKAJSONSTEKNIKKER

Effektiv kommunikasjon med personer som lever med demens krever tålmodighet, forståelse og noen spesifikke tilnærminger:

 • Bruk enkel og klar tale: Unngå kompleks språk eller idiomer. Hold setninger korte og til poenget.
 • Unngå å stille mange spørsmål: Det virker forvirrende og kan være umulig å forholde seg til når man har nedsatt hukommelse. 
 • Bevar øyekontakt og bruk kroppsspråk: Non-verbal kommunikasjon er svært viktig. Bevar øyekontakt for å skape en følelse av forståelse og trygghet.
 • Lytt tålmodig: Gi personen tid til å uttrykke seg, selv om de sliter med å finne ord. Å avbryte eller fullføre setninger for dem kan føre til frustrasjon.
 • Valider deres følelser: Selv om du kanskje ikke forstår eller er enig i det de sier, er det viktig å anerkjenne og validere deres følelser.
 • Unngå å korrigere unødvendig: Hvis en person med demens glemmer noe eller blander fakta, vurder om det virkelig er nødvendig å korrigere dem. Noen ganger er det viktigere å opprettholde deres verdighet og selvfølelse.

FORSLAG TIL NOEN ENKLE TILTAK

Ved å implementere disse tiltakene kan din bedrift spille en nøkkelrolle i å skape et mer demensvennlig samfunn. Det handler ikke bare om tilrettelegging på overflaten, men også om å bygge en kultur av forståelse, respekt og støtte for de med demens og deres familier.

 1. Tilrettelegging av Miljøet

  Klare skilt og veivisning

  Effektiv veivisning er avgjørende for å hjelpe personer med demens å føle seg orientert og trygge. Her er noen tips for å implementere dette:

  • Størrelse og lesbarhet: Skilt bør være store nok til at de er lett lesbare, med stor, klar skrifttype og høy kontrast mellom tekst og bakgrunn. Unngå kursive eller stiliserte fonter som kan være vanskelig å lese.
  • Bruk av bilder og symboler: I tillegg til tekst, bruk bilder eller symboler som enkelt kan forstås for å indikere toaletter, utganger, informasjonspunkter, etc. Dette kan hjelpe de som kanskje sliter med å lese eller forstå tekst. Det bør være enkle og tradisjonelle symboler som de er kjent med. 
  • Konsistent plassering: Skilt bør plasseres på konsistente og forutsigbare steder i lokalområdet, helst i øyehøyde, slik at de lett kan sees.

  Dempe sensoriske stimuli

  For personer med demens kan overveldende sensoriske miljøer forårsake forvirring eller angst. Her er hvordan du kan skape et mer beroligende miljø:

  • Reduser bakgrunnsstøy: Unngå høye lyder eller plutselige støytopper som kan virke forstyrrende. Vurder lydisolering eller bruk av lyddempende materialer i designet av din bedrift.
  • Myk belysning: Unngå sterkt, direkte lys eller flimrende lyskilder som kan skape ubehag. Bruk i stedet myk, indirekte belysning som skaper en varm og innbydende atmosfære.
  • Rolig bakgrunnsmusikk: Bakgrunnsmusikk bør være rolig og spilles ved lav volum. Musikk kan ha en beroligende effekt, men det er viktig at det ikke er for påtrengende.

  Trygge og rolige områder

  Å tilby trygge og rolige områder innenfor din bedrift kan gjøre en stor forskjell for personer med demens og deres pårørende:

  • Design av rolig rom: Innred et rom eller et avgrenset område der personer med demens kan trekke seg tilbake hvis de føler seg overveldet. Dette rommet bør være godt merket og lett tilgjengelig.
  • Komfortabel innredning: Sørg for behagelige sittemuligheter og et rolig fargevalg som bidrar til en avslappet atmosfære. Vurder også å ha tilgjengelige gjenstander som kan virke beroligende, som puter eller sensoriske leker.
  • Tilgjengelighet for pårørende: Gi mulighet for at pårørende eller ledsagere kan være sammen med personen med demens i disse områdene. Det kan tilby ytterligere trøst og sikkerhet.

  Gjennom å gjøre disse tilpasningene, signaliserer din bedrift en dyp forståelse og respekt for behovene til personer med demens. Dette skaper ikke bare et mer tilgjengelig og innbydende miljø, men det styrker også samfunnets generelle bevissthet og inkludering av personer med demens.

 2. Opplæring og Bevisstgjøring

  For å forberede dine ansatte på å yte den beste mulige servicen til personer med demens, kan du implementere følgende strategier:

  Regelmessig opplæring

  Regelmessig opplæring sikrer at ansatte er oppdatert på beste praksiser og ny kunnskap om demens. Dette kan inkludere:

  • Grunnleggende om demens: En oversikt over hva demens er, de forskjellige typene, og hvordan de påvirker mennesker forskjellig.
  • Gjenkjenning av tegn: Opplæring i å identifisere tidlige tegn på demens, inkludert endringer i oppførsel eller humør, forvirring, eller vanskeligheter med å utføre kjente oppgaver.
  • Kommunikasjonsevner: Detaljert veiledning om hvordan kommunisere effektivt og medfølende med personer som har demens, inkludert hvordan lytte, stille åpne spørsmål, og bruk av ikke-verbale signaler.
  • Håndtering av utfordrende situasjoner: Strategier for å rolig håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå, som misforståelser eller frustrasjon.

  Rollelek og scenario-trening

  Rollelek og scenario-trening er praktiske måter å forberede ansatte på reelle situasjoner de kan møte. Dette kan omfatte:

  • Simulering av scenarier: Lage realistiske scenarier basert på vanlige situasjoner som kan oppstå i interaksjoner med personer med demens, for eksempel en kunde som blir forvirret om hvor de er, eller som har problemer med å betale for et produkt.
  • Rollebytte: La ansatte bytte på å spille både personen med demens og den ansatte, for å bedre forstå begge perspektiver.
  • Gruppediskusjoner: Etter rollespill, hold en debrief der ansatte kan diskutere hva de lærte, hva de følte var utfordrende, og dele strategier for å forbedre kommunikasjonen og støtten.

  Opprette en ressursbank

  En ressursbank gir ansatte tilgang til informasjon og verktøy som de kan bruke når som helst for veiledning og støtte. Dette kan inkludere:

  • Informasjonsark og veiledere: Skriftlige ressurser som gir rask tilgang til informasjon om demens, kommunikasjonstips, og hvordan håndtere ulike situasjoner.
  • Online kurs og webinarer: Lenker til online læringsressurser som tilbyr dypere innsikt i demensomsorg og beste praksiser.
  • Kontaktinformasjon for støtteorganisasjoner: En liste over lokale og nasjonale organisasjoner som tilbyr støtte og ressurser for både ansatte og personer med demens.
  • Forum for ansatte: En plattform hvor ansatte kan dele erfaringer, stille spørsmål, og støtte hverandre i å gi den beste mulige servicen til personer med demens.

  Ved å implementere disse strategiene, viser din bedrift ikke bare et engasjement for å skape et demensvennlig miljø, men også en investering i de ansattes vekst og utvikling. Dette bidrar til å bygge et team som er godt forberedt, kunnskapsrikt, og empatiske, noe som er avgjørende for å støtte personer med demens på en respektfull og effektiv måte.

 3. Tilpassede Produkter og Tjenester

  Å tilpasse produkter og tjenester for å møte behovene til personer med demens kan gjøre en betydelig forskjell i deres evne til å nyte og benytte seg av det du tilbyr. Her er hvordan du kan implementere disse tilpasningene:

  Enkle Alternativer

  Komplekse valg kan være overveldende for personer med demens, så det å tilby enklere alternativer kan være svært hjelpsomt.

  • Forenkle menyer og valg: Hvis din bedrift tilbyr tjenester eller menyer, vurder å ha en «enkel» versjon tilgjengelig som har færre valg og er lettere å forstå.
  • Produktdesign: Fokuser på klarhet og brukervennlighet. Unngå unødvendige funksjoner som kan forvirre eller vanskeliggjøre bruken.
  • Veiledninger og instruksjoner: Tilby enkle, trinnvise instruksjoner for hvordan man bruker produktene eller tjenestene dine, med tydelige bilder eller ikoner der det er mulig.

  Tydelig Kommunikasjon

  Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til å gjøre dine produkter og tjenester tilgjengelige for alle, spesielt for de med demens.

  • Klartekst: Bruk enkel, direkte språk i all kommunikasjon, enten det er skriftlig, på nett, eller i personlige samtaler.
  • Visuelle hjelpemidler: Når det er mulig, bruk bilder eller ikoner sammen med tekst for å hjelpe med å forklare budskapet ditt. Dette kan spesielt være nyttig i skriftlig kommunikasjon som brosjyrer eller instruksjonsmanualer.
  • Høy kontrast og stor skrift: Sørg for at all skriftlig kommunikasjon har høy kontrast mellom tekst og bakgrunn og bruk stor, lettleselig skrifttype for å gjøre informasjonen mer tilgjengelig.

  Personlig Tilnærming

  En-til-én assistanse kan gi betydelig støtte og beroligelse for personer med demens, og bidra til en mer tilfredsstillende opplevelse.

  • Opplærte ansatte: Sørg for at ansatte er trent til å tilby personlig hjelp på en tålmodig og forståelsesfull måte. Dette inkluderer evnen til å gjenkjenne når en kunde kan trenge ekstra hjelp og vite hvordan man best tilbyr denne støtten.
  • Tilgjengelighet: Vurder å ha et system på plass hvor kunder enkelt kan be om en-til-én hjelp, enten det er gjennom en tjeneste disk, et telefonnummer, eller en digital plattform.
  • Følgesvenn-tjenester: For en enda mer tilpasset opplevelse, vurder muligheten for å tilby en følgesvenn-tjeneste for de med demens under deres besøk, noe som kan bidra til å navigere i lokaler, gjøre valg, eller benytte seg av tjenester.

  Gjennom å implementere disse tilpasningene, viser din bedrift en dyp forståelse og et ønske om å imøtekomme behovene til personer med demens. Dette skaper ikke bare en mer inkluderende og tilgjengelig opplevelse for dem, men det forbedrer også den generelle kvaliteten på dine produkter og tjenester for alle kunder.

   

 4. Feedback og Forbedring
   
  Å innlemme en kultur av feedback og forbedring er nøkkelen til å sikre at din bedrift kontinuerlig utvikler seg til å være mer demensvennlig. Her er hvordan du kan gjøre dette effektivt:
   

  Etablere feedback-kanaler

  Å ha et system på plass for å samle inn og vurdere tilbakemeldinger er essensielt for enhver bedrift som ønsker å forbedre seg.

  • Tilgjengelige metoder for feedback: Tilby flere måter for kunder og deres pårørende å gi tilbakemeldinger på, inkludert kommentarkort, online skjemaer, og dedikerte telefonlinjer. Dette sikrer at du samler inn meninger fra et bredt spekter av mennesker.
  • Anonymitet og konfidensialitet: Gi muligheten for å gi tilbakemelding anonymt. Dette kan oppmuntre flere til å dele sine opplevelser, spesielt hvis de inneholder sensitiv informasjon.
  • Aktivt spørre om tilbakemelding: Vær proaktiv i å be om tilbakemelding gjennom samtaler eller ved å følge opp besøk med en kort undersøkelse. Dette viser at din bedrift verdsetter kundenes meninger.

  Regelmessig vurdering

  Konstant evaluering av praksis og prosedyrer sikrer at din bedrift forblir på rett kurs.

  • Gjennomgå tilbakemeldinger regelmessig: Sett opp faste tider for å gjennomgå tilbakemeldingene som samles inn. Dette kan være månedlig, kvartalsvis, eller halvårlig, avhengig av volumet av tilbakemelding du mottar.
  • Tverrfaglige teammøter: Inkluder et bredt spekter av ansatte i disse gjennomgangene, fra ledelse til frontlinjearbeidere, for å sikre en helhetlig forståelse og tilnærming til forbedring.
  • Identifisere trender og områder for forbedring: Bruk tilbakemeldingene til å identifisere mønstre og spesifikke områder hvor endringer kan ha størst positiv effekt.

  Implementere forbedringer

  Å være åpen for endring og aktivt søke å forbedre seg er fundamentalt for suksess.

  • Handlingsplaner for forbedring: Utvikle detaljerte planer for hvordan identifiserte forbedringsområder skal håndteres. Dette inkluderer å sette klare mål, tidsfrister, og ansvarlige personer.
  • Pilotprosjekter og testing: Før større endringer rulles ut, vurder å teste dem i mindre skala for å evaluere effektiviteten og gjøre nødvendige justeringer.
  • Kommunisere endringer: Sørg for at alle endringer og forbedringer kommuniseres tydelig internt og til dine kunder. Dette inkluderer hvorfor endringene blir gjort og hvordan de vil forbedre opplevelsen for personer med demens.
  • Feire suksesser: Når forbedringer fører til positive resultater, feire dette med teamet ditt. Dette bygger moral og understreker viktigheten av en kontinuerlig forbedringsprosess.

  Ved å følge disse retningslinjene, kan din bedrift kontinuerlig forbedre sin demensvennlige praksis, noe som gjør en betydelig forskjell i livene til personer med demens og deres familier. Dette understreker også din bedrifts forpliktelse til inkludering og tilgjengelighet, og forsterker dens omdømme som en omsorgsfull og ansvarlig aktør i samfunnet.

 5. Fremme Inkludering

  Fremme av inkludering og økt bevissthet om demens i samfunnet er et viktig steg mot å skape et mer demensvennlig miljø. Her er detaljer om hvordan din bedrift kan bidra til dette målet:

  Delta i Demensvennlige Initiativer

  Å delta aktivt i demensvennlige initiativer er en kraftfull måte å vise din bedrifts engasjement på.

  • Engasjer dere i eksisterende kampanjer: Utforsk og delta i lokale, nasjonale, eller globale demensvennlige kampanjer. Dette kan omfatte alt fra å spre informasjon på sosiale medier til å delta i veldedighetsløp eller innsamlingsaksjoner.
  • Implementer demensvennlige praksiser: Gå utover bare deltakelse ved å implementere anbefalte demensvennlige praksiser i din daglige drift. Dette viser et konkret engasjement i kampen mot demens.
  • Sertifiser din bedrift: Mange land tilbyr nå demensvennlige sertifiseringsprogrammer for bedrifter. Å oppnå og promotere en slik sertifisering kan styrke din merkevare som et inkluderende sted.

  Samarbeid med Demensorganisasjoner

  Partnerskap med organisasjoner som spesialiserer seg på demens kan tilby uvurderlige ressurser og støtte.

  • Tilgang til ekspertise og ressurser: Demensorganisasjoner kan tilby opplæringsmaterialer, rådgivning, og støtte for å hjelpe din bedrift med å bli mer demensvennlig.
  • Gjensidig promotering: Ved å samarbeide med disse organisasjonene, kan dere hjelpe hverandre med å nå ut til et bredere publikum og øke bevisstheten om både demens og de tjenestene dere tilbyr.
  • Deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter: Noen ganger kan slike partnerskap åpne for muligheter til å delta i forskning eller pilotprosjekter som søker å forbedre livskvaliteten for personer med demens.

  Hold Informasjonsmøter og Arrangementer

  Arrangementer som fokuserer på demensvennlighet kan spille en nøkkelrolle i å øke bevisstheten og engasjementet i samfunnet.

  • Edukative workshops og seminarer: Hold arrangementer som er designet for å utdanne publikum om demens, inkludert hvordan man kan støtte venner og familie som lever med tilstanden.
  • Åpne dager: Inviter lokalsamfunnet til din bedrift for å se de demensvennlige tiltakene du har implementert. Dette kan også være en mulighet for å dele informasjon og ressurser fra partnerorganisasjoner.
  • Kunst- og kulturarrangementer: Organiser aktiviteter som inkluderer personer med demens, som kunstutstillinger eller musikalske forestillinger. Slike arrangementer kan fremheve talentene og evnene til personer med demens, samt fremme inkludering.

  Ved å ta disse skrittene, kan din bedrift spille en sentral rolle i å bygge et mer inkluderende samfunn der personer med demens føler seg verdsatt og forstått. Ikke bare vil disse tiltakene bidra til å øke bevisstheten og forståelsen av demens, men de vil også forsterke din bedrifts omdømme som en samfunnsbevisst og ansvarlig aktør.