PÅRØRENDE

På denne siden finner du informasjon til våre pårørende.

Besøksrestriksjoner

Følg med på Koronasiden vår for oppdaterte regler knyttet til besøk.

28/05/2020

Åpning for besøk på sykehjemmene

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er viktig. I går 27 mai, åpnet myndighetene for […]

Korona alt, nyhet, Pårørende
05/05/2020

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre. Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store […]

Korona alt, nyhet, Pårørende
23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Vaksinasjon: Tilberedning og administrasjon av koronavaksine fra Pfizer, COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 Prosedyre for vaksinering av lagspillere Uvaksinerte beboere Generelle rutiner for Korona: Utbruddshåndtering flytskjema Kontakt- smittesporting Tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Pårørende
17/03/2020

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer. Vi […]

Ansattnyhet, Korona alt, nyhet, Pårørende
  • 1
  • 2