fbpx

VÅR FILOSOFI

«På et sykehjem er man mest frisk!»

«Vi våger påstå at det i hovedsak er friske mennesker på sykehjem. Mange har flere diagnoser, men likevel er de fleste mest friske – og minst syke. Eldreomsorg handler alt for ofte om å rette fokus mot sykdom og begrensninger. Resultatet av dette kan bli at man ender opp med å behandle symptomer. Smertestillende midler fjerner smerte, men ikke årsaken til smerten. Avførende midler bedrer en treg mage, men kun midlertidig. Sovemedisin kan hjelpe deg til å sovne, men behandler ikke søvnløshet.»

– Richard Skaar Thorsrud

Vi mener

Vi mener at man bør rette blikket mer mot alt det som er friskt hos hver enkelt. Det blir med andre ord viktig å se på årsakene til problemene og jobbe mer forebyggende. Det gjør man ved å ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og ferdigheter, og ved å jobbe med trivsel og mental helse. Vår erfaring er at varierte og spennende aktiviteter, frisk luft, hjemmelaget mat og en koselig atmosfære ofte er viktigere enn medisiner.

Med dette målet forsøker vi å skape et hjem for våre beboere – ikke bare et sykehjem.

Bo hos oss?

La oss hjelpe deg!

Vi har laget en enkel «Slik går du frem» veiledning

Vår visjon

Villa Skaar skal være en ledestjerne innen kvalitet og medmenneskelighet!

Have fun! Live well!

Slagordet sier noe om vår ambisjon, og henger nøye sammen med vår filosofi:

 • På et sykehjem skal det være gøy!
  • Det betyr at hverdagene skal fylles med spennende aktiviteter og trivsel.
 • På et sykehjem skal man leve godt!
  • Man skal være trygg på at man blir ivaretatt av kompetente og empatiske mennesker, samt at man får sunn og velsmakende mat.
Aktivt liv

Vi har egen aktivitetsleder på hvert hjem som tilbyr våre beboere varierte aktiviteter og masse frisk luft. I Sylling har vi også egen friluftsleder. I tillegg har ansatte i pleien avsatt dedikert tid til bare å være sammen med beboerne.

Hjemmelaget mat

Alle våre hjem har eget kjøkken med flinke kokker som baker brød og kaker selv, sylter og safter frukt og bær fra egen hage og lager mye mat fra bunnen av.

Hjemmekoselig atmosfære

Vi forsøker å fremstå som et koselig hjem for våre beboere, og ikke en institusjon med store upersonlige avdelinger.

Å se hele mennesket

Som mennesker streber vi etter å bli mer og mer komplette individer hvor både fysiske og åndelige behov blir tilfredsstilt. Særlig i vårt vestlige samfunn, hvor vi tar mange av de primære fysiske dimensjonene for gitt, ser vi at vi bruker stadig mer tid og ressurser på å realisere oss selv. Det gir for eksempel utslag i mange og varierte interesser og hobbyer.


Dessverre opplever mange at møtet med sykehjem blir en tøff opplevelse. På mange sykehjem er det ofte de fysiske primær-behovene, og kun dem, som står i fokus for tilbudet. Tilværelsen handler om å dekke behov for søvn og ernæring, samt å behandle smerte og symptomer. Man opplever ofte at de individuelle særegenhetene utvaskes til fordel for mer universelle og praktiske løsninger.


Vi tar avstand fra en slik tenkemåte. Vi ønsker at våre beboere fortsatt skal ivaretas åndelig, samt at individets ønsker og muligheter tas på alvor. Dette handler om at alle, fra ledelse til renholder og kokk, ser enkeltmennesket og møter det som menneske og ikke som pasient.

Vårt konsept: «Skaar-Modellen»
 1. Skaar-modellen

  Skaar-Modellen er vårt eget unike driftskonsept, som sikrer at alle våre beboere blir godt ivaretatt. Det er viktig for oss å prioritere nærvær og samvær, og ikke administrere oss vekk fra våre beboere.

 2. Røde og grønne oppgavekort

  En utfordring i sykehjem er at pleiepersonellet ofte føler at de ikke har tid nok med beboerne. Dette fordi de daglige oppgaver ofte kreves utført andre steder enn der beboerne befinner seg. Beboerne overlates ofte til seg selv og blir gjerne passivisert. Dette er meget uheldig da dette ofte fører til at mange beboere blir apatiske, mens andre igjen kan reagere med utagerende fysisk eller verbal atferd. Et resultat av dette blir at personalet må løpe mellom oppgaver, noe som skaper stress og kan medføre at oppgaver forblir ugjorte. For å fjerne denne utfordringen har vi omorganisert pleiefunksjonen. Våre pleiere går nå med røde eller grønne oppgavekort.

  Det røde kortet indikerer at man skal arbeide med praktiske oppgaver. Vedkommende steller alle rommene på avdelingen, vasker spisestuer og anretninger etter måltider, vasker opp, gjør skylleromsarbeid og lignende. Vedkommende kan med andre ord konsentrere seg fullt og helt om disse oppgavene, og ikke måtte løpe til og fra slik man gjorde tidligere.

  Det grønne kortet forteller at pleieren skal tilbringe arbeidstiden i beboernes miljø. Poenget er ikke nødvendigvis at beboerne skal aktiviseres, men den ansatte tar med seg oppgaver dit beboerne er og gjør dem der, og kanskje er det noen som har lyst til å bidra. Vedkommende kan også gjøre hyggelige ting med beboerne som f.eks. spille spill og musikk, titte i fotoalbum og ukeblader, eller bake med beboerne.

  Vi erfarer at denne måten å organisere dagen på gir gladere og mer engasjerte beboere. Vi blir samtidig bedre kjent med våre beboere, og det er roligere på huset. Rastløshet eller utagering kan forebygges eller håndteres før det utvikler seg. Stuene blir oftere besøkt, og det er færre som sitter alene på sitt rom.

 3. Kvalitetsplan

  Oppgavekortene danner rammen rundt arbeidsdagen. De forteller hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvem som har ansvaret, men de forteller ikke hvordan hver enkelt beboer skal møtes og stelles. Til dette benytter vi kvalitetsplanene.

  Beboeren og de pårørende er selv med på å utarbeide kvalitetsplanen sammen med vårt fagpersonale. Kvalitetsplanen forteller oss hvordan den enkelte beboer skal hjelpes, hva han er glad i å gjøre, om det er noe spesielt knyttet til ernæring livssyn og mye mer, og er derfor et viktig supplement til oppgavekortene. Sammen gir disse verktøyene struktur, ansvarlighet, forutsigbarhet, individualitet og kvalitet i arbeidet.

  I Skaar-Modellen utgjør kvalitetsplanen kjernen. Dette viser at beboeren står i sentrum for alt vi gjør. All struktur og alt arbeid skal være ut fra hver enkelt beboers situasjon.