fbpx

EIERSKAPSPRINSIPPER

Vår virksomhet har et langsiktig perspektiv og bygger på verdier

 

Vi kan se tilbake på over 60 års drift, og har planer om å fortsette i minst 60 år til. Vi er ikke motivert av kortsiktig planlegging og utbytte. Vi skal forvalte arven videre, og være et godt hjem for våre beboere og en god arbeidsplass for våre ansatte.

Hvordan kommer vår driftsfilosofi til uttrykk?

Villa Skaar er sykehjemstilbudet til Skaar Omsorg AS. Vi har drevet sykehjem i fire generasjoner! Vi har gjennom alle år vært opptatt av å ta godt vare på våre beboere og være en god arbeidsplass for våre ansatte. Hos oss driver vi ikke med oppbevaring. Vi har et høyt aktivitetstilbud og hjemmelaget mat. Hos oss skal man leve og ha det gøy, og samtidig bli tatt godt vare på.

 1. Vi tar ikke ut utbytte

  Vi har et langsiktig perspektiv på vår drift, og eventuelle overskudd pløyes inn i driften eller brukes til investering og utvikling av tilbudet vårt.

 2. God lønn og pensjon

  Vi er konkurransedyktig på lønns- og arbeidsbetingelser. Vi har tariffavtale og tilbyr våre ansatte gode lønns- og pensjonsbetingelser.

 3. Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø

  Vi jobber langsiktig for å ha et godt arbeidsmiljø, og vi har et stabilt lavt sykefravær sammenlignet med andre sykehjem. 

 4. Høy kompetanse

  Vi har en fagdekning i pleien på ca 80 %.

  Vi investerer i kunnskap og videreutvikling av vårt personale, og har et eget stipend som våre ansatte kan søke på dersom de ønsker videre- eller etterutdanning.

 5. Miljøsertifisert

  Villa Skaar ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn i juni 2001, og var da blant de første sykehjem som var miljøsertifisert i landet, samt blant de første bedriftene i Lier kommune som fikk miljøfyrtårsertifisering. Vi har siden den gang arbeidet med å tilstrebe en miljøvennlig drift og overholde sertifikatets bransjekrav. Miljøtankegangen skal gjennomsyre alle avdelinger på Villa Skaar. Villa Skaar er nå ISO-sertifisert med bl.a. Miljøledelse ISO 14001.

 6. Fornøyde beboere og pårørende

  Vi gjennomfører årlige brukerundersøkelser, og sist vi deltok i Oslo kommunes brukerundersøkelser rettet mot beboere og pårørende ble Skaar Omsorg beste kjede blant de som leverer tjenester til Oslo, og Villa Skaar Sylling og Villa Skaar Jevnaker  fikk de to øverste plassene av 46 sykehjem i undersøkelsen.

 7. Fokus på friskhet, aktiviteter og mat

  Vi velger å se friskhet der andre kun ser sykdom og begrensninger. Vi ønsker å se hele mennesket og ikke kun diagnosene. Det er et viktig verdivalg.

  Vi velger også å satse stort på varierte aktiviteter og hjemmelaget mat. Der andre sparer ved å kutte i ikke-lovpålagte oppgaver, velger vi å fokusere nettopp på disse, fordi vi mener de er avgjørende for beboernes beste.

 8. Kontinuerlig kvalitetssikring

  Vi startet vår kvalitetsarbeid i 1994, og har fortsatt siden. Vi har et omfattende og grundig kvalitetsystem. Systemet er levende og utvikles kontinuerlig i takt med våre egne krav til tjenesten vi leverer, samt i takt med nye lover og forskrifter. Villa Skaar er nå ISO-sertifisert med Miljøledelse ISO-14001 og Kvalitetsledelse ISO-9001.

 9. Nært eierskap

  Vi har en liten og nær administrasjon, og det er kort vei fra beboeren til øverste leder. Alle, enten man jobber administrativt eller i pleien, er oppdatert og engasjert i hver enkelt beboers beste.

  Vi er ubyråkratiske og har kort tjenestevei.

 10. Stabil arbeidskraft

  Vi har en veldig stabil arbeidsstokk med lite gjennomtrekk, og de fleste av våre ansatte kommer fra nærområdet. Det er ikke uvanlig at vi hedrer ansatte med medaljen for «Lang og tro tjeneste».