fbpx

EIERSKAPSPRINSIPPER

Vår virksomhet har et langsiktig perspektiv og bygger på verdier

Vår virksomhet er grunnlagt på et langsiktig perspektiv og bygger på en sterk verdiforankring. Vi legger stor vekt på å opprettholde og utvikle disse kjerneverdiene som en integrert del av alt vi gjør. Disse verdiene inkluderer omsorg, integritet, kvalitet og respekt for den enkelte, både blant beboere og ansatte.

Dette langsiktige perspektivet gjenspeiler vår forpliktelse til ikke bare å møte dagens behov, men også å forberede og tilpasse oss fremtidens utfordringer. Vi er dedikert til å sikre bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, fra den daglige driften til miljømessige tiltak og sosialt ansvar.

Våre verdier fungerer som et kompass som guider våre beslutninger og handlinger. De er nøkkelen til å skape et støttende og omsorgsfullt miljø for våre beboere og et positivt og oppmuntrende arbeidsmiljø for våre ansatte. Gjennom å holde fast ved disse prinsippene, sikrer vi at vi fortsetter å tilby tjenester av høyeste kvalitet og opprettholder vårt rykte som en respektert og pålitelig aktør i omsorgssektoren.

Hvordan kommer vår driftsfilosofi til uttrykk?

Villa Skaar sin filosofi for drift representerer en langvarig tradisjon og ekspertise i å drive sykehjem med fokus på høy kvalitet. Gjennom fire generasjoner har vi viet oss til å yte topp kvalitet i omsorg for våre beboere og tilby et stimulerende arbeidsmiljø for våre ansatte. Vår filosofi strekker seg utover det å tilby grunnleggende omsorg; vi fokuserer på å skape et livlig og engasjerende miljø for beboerne våre.

Hos Villa Skaar legger vi vekt på betydningen av daglige aktiviteter og sosial interaksjon, som er essensielt for å opprettholde et godt livskvalitet. Vi er stolte av å tilby hjemmelaget mat, tilberedt med omtanke og kvalitet, for å sikre at måltidene våre er ikke bare ernæringsmessig verdifulle, men også en kilde til glede og samhold. Målet vårt er at hver beboer hos oss skal ikke bare bli tatt godt vare på, men også få muligheten til å leve et gledesfylt og meningsfylt liv.

 1. Vi tar ikke ut utbytte

  Villa Skaar er etablert med et klart langsiktig perspektiv i sin drift. Vår strategi fokuserer på kontinuerlig forbedring og utvikling av våre tjenester. Dette inkluderer en ansvarlig finansiell tilnærming hvor eventuelle overskudd reinvesteres direkte tilbake i driften, eller brukes til investeringer som fremmer utviklingen av vårt tilbud.

  Vi forstår viktigheten av å sikre at våre beboere mottar den høyeste kvaliteten av omsorg, og dette krever en vedvarende investering i både våre fasiliteter og våre ansatte. Ved å reinvestere overskuddet, sikrer vi at vi kan opprettholde og forbedre kvaliteten på våre tjenester, samtidig som vi utvikler nye og innovative måter å forbedre livskvaliteten for våre beboere.

  Denne økonomiske tilnærmingen gjenspeiler vårt engasjement for både nåværende og fremtidige generasjoner av beboere og ansatte, og sikrer at Villa Skaar fortsetter å være en ledende aktør innen omsorgstjenester.

 2. God lønn og pensjon

  Villa Skaar tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser for våre ansatte. Vi har en sterk forpliktelse til å sikre rettferdige og attraktive vilkår for vårt personell, noe som er fundamentalt for å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere.

  Vi har inngått tariffavtale, noe som demonstrerer vår forpliktelse til å opprettholde høye standarder i arbeidsforholdene. Dette inkluderer ikke bare konkurransedyktige lønninger, men også gunstige pensjonsordninger, som er essensielle for å gi våre ansatte økonomisk sikkerhet og stabilitet.

  Vår tilnærming til lønns- og arbeidsbetingelser reflekterer vårt overordnede mål om å skape et positivt og støttende arbeidsmiljø. Ved å investere i våre ansatte, sikrer vi også en høy standard av omsorg og service til våre beboere, og opprettholder vår posisjon som en foretrukket arbeidsgiver innen eldreomsorgen.

 3. Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø

  Vi er forpliktet til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø, en innsats som er grunnleggende for vår langvarige suksess. Dette engasjementet har resultert i et bemerkelsesverdig stabilt og lavt sykefravær, som skiller oss fra mange andre sykehjem.

  Vår tilnærming til arbeidsmiljøet omfatter en rekke strategier og praksiser, som sikrer at våre ansatte føler seg verdsatt, støttet og engasjert i sitt arbeid. Ved å investere i våre ansattes velvære, fremmer vi ikke bare deres helse og tilfredshet, men også effektiviteten og kvaliteten på omsorgen vi tilbyr.

  Denne langsiktige forpliktelsen til et godt arbeidsmiljø er et kjennetegn ved vår virksomhet, og det spiller en nøkkelrolle i å tiltrekke og beholde dyktige helsearbeidere. Det lave sykefraværet er et bevis på suksessen til vår tilnærming og et vitnesbyrd om det positive og sunne arbeidsmiljøet vi har skapt.

 4. Høy kompetanse

  Vår virksomhet legger stor vekt på faglig kompetanse i pleien, med en imponerende fagdekning på omtrent 80 %. Dette understreker vårt engasjement for å sikre at våre beboere mottar omsorg av høyeste kvalitet, utført av kvalifisert og erfarent personale.

  For å støtte kontinuerlig faglig utvikling og kompetanseheving blant våre ansatte, har vi etablert et eget stipendprogram. Dette programmet er tilgjengelig for ansatte som ønsker å forfølge videre- eller etterutdanning. Vi ser på investering i våre ansattes kunnskap og utvikling som en sentral del av vår strategi for å forbedre kvaliteten på omsorgen vi tilbyr.

  Dette initiativet reflekterer vår forståelse av at kvalitet i omsorgstjenester er direkte knyttet til kvaliteten på opplæring og kunnskap hos våre ansatte. Ved å tilby disse utviklingsmulighetene, bidrar vi til personlig og profesjonell vekst for vårt personale, noe som igjen forsterker den samlede standarden på vår omsorg.

 5. Miljøsertifisert

  Villa Skaar oppnådde en betydelig miljømessig milepæl da vi først ble sertifisert som Miljøfyrtårn i juni 2001. Dette gjorde oss til et av de første sykehjemmene i landet som oppnådde denne miljøsertifiseringen, og vi var også blant de første bedriftene i Lier kommune til å motta denne anerkjennelsen. Siden den gang har vi kontinuerlig arbeidet for å opprettholde en miljøvennlig drift og imøtekomme de strenge kravene som Miljøfyrtårn-sertifikatet stiller.

  Miljøansvar og bærekraft er sentrale verdier hos Villa Skaar, og miljøtankegangen er integrert i alle aspekter av vår virksomhet. Vi har som mål å sikre at alle avdelinger ved Villa Skaar reflekterer disse verdiene i deres daglige drift.

  Vår forpliktelse til miljøet og bærekraft har ført til at Villa Skaar nå også er ISO-sertifisert, inkludert Miljøledelse ISO 14001. Dette understreker vår dedikasjon til miljøstyring og vårt løfte om å fremme en mer bærekraftig og miljøbevisst tilnærming i alt vi gjør. Denne sertifiseringen er ikke bare en anerkjennelse av vårt arbeid så langt, men også et løfte om vårt kontinuerlige engasjement for miljøansvar i årene som kommer.

 6. Fornøyde beboere og pårørende

  Vi legger stor vekt på tilbakemeldinger fra våre beboere og deres pårørende, og gjennomfører derfor årlige brukerundersøkelser for å vurdere og forbedre våre tjenester. Vårt engasjement for kvalitet og omsorg ble tydelig anerkjent i den siste brukerundersøkelsen utført av Oslo kommune. I denne undersøkelsen utmerket Skaar Omsorg seg som den beste kjeden blant leverandører av tjenester til Oslo. Videre oppnådde Villa Skaar Sylling og Villa Skaar Jevnaker de to øverste plassene av 46 sykehjem i samme undersøkelse.

  Dette resultatet er en betydelig anerkjennelse av vårt arbeid og dedikasjon til å levere omsorg av høyeste kvalitet. Det reflekterer også vårt kontinuerlige fokus på å imøtekomme og overgå forventningene til våre beboere og deres familier. Vi tar disse tilbakemeldingene alvorlig og bruker dem som en veiledning for å videreutvikle og forbedre våre tjenester, noe som er essensielt for vår forpliktelse til å tilby den beste mulige omsorgen.

 7. Fokus på friskhet, aktiviteter og mat

  Hos oss legges det vekt på å anerkjenne og fremheve friskheten og mulighetene hos våre beboere, selv i møte med sykdom og begrensninger. Vår tilnærming er å se det hele mennesket, ikke bare diagnosene. Dette er et bevisst verdivalg som gjenspeiler vår filosofi om omsorg og respekt for den enkelte.

  Vi forstår betydningen av et rikt og variert aktivitetstilbud samt verdien av hjemmelaget mat. Mens andre institusjoner kan velge å redusere kostnader ved å kutte i ikke-lovpålagte oppgaver, har vi valgt å prioritere nettopp disse områdene. Vi mener at slike aktiviteter og kvalitetsmåltider er avgjørende for våre beboeres livskvalitet og velvære.

  Dette valget understreker vår forpliktelse til å tilby et miljø hvor beboerne ikke bare blir tatt vare på, men også har muligheter for glede, engasjement og personlig vekst. Vi tror at ved å satse på disse aspektene, bidrar vi vesentlig til en mer meningsfull og givende opplevelse for våre beboere.

 8. Kontinuerlig kvalitetssikring

  Vår forpliktelse til kvalitet begynte i 1994 og har vært en kontinuerlig prosess siden da. Vi har utviklet et omfattende og grundig kvalitetssystem som er dynamisk og stadig under utvikling. Dette systemet tilpasses kontinuerlig for å møte våre egne høye standarder for tjenestene vi leverer, samt for å holde tritt med endringer i lover og forskrifter.

  Kvalitetssystemet vårt er ikke bare et sett med retningslinjer; det er en integrert del av vår daglige drift. Det sikrer at alle aspekter av vår service – fra omsorg og aktiviteter til administrasjon og fasilitetsstyring – opprettholder høyeste standard og kontinuerlig forbedres.

  Villa Skaars engasjement for kvalitet og miljøansvar er ytterligere forsterket av vår ISO-sertifisering. Vi er sertifisert med Miljøledelse ISO-14001 og Kvalitetsledelse ISO-9001. Disse sertifiseringene er en attest på vårt engasjement for miljømessig bærekraft og eksemplarisk kvalitetsstyring, og de tjener som en påminnelse om vårt løfte om å levere tjenester av ypperste klasse.

 9. Nært eierskap

  Vår administrasjon er liten og nært knyttet til hverdagen i våre enheter, noe som sikrer at det er kort vei fra beboerne til øverste leder. Denne nærheten i vår organisasjonsstruktur gjør det mulig for oss å være raske, fleksible og personlig engasjerte i hvert aspekt av omsorgen vi tilbyr. Alle hos oss, uansett om de jobber i administrasjonen eller direkte med pleie, er godt informerte og dypt engasjert i å sikre det beste for hver enkelt beboer.

  Vår tilnærming er å minimere byråkratiet og holde tjenesteveiene korte. Dette gjør det mulig for oss å reagere raskt og effektivt på behovene til våre beboere og ansatte, og bidrar til å skape et mer dynamisk og responsivt miljø. Vi tror at ved å opprettholde en ubyråkratisk og åpen organisasjon, kan vi bedre fokusere på å tilby kvalitet i omsorgen og støtte til våre ansatte, noe som igjen fører til en bedre opplevelse for våre beboere.

 10. Stabil arbeidskraft

  Vår arbeidsstokk er preget av stabilitet og lav turnover, noe som er et tydelig tegn på et positivt arbeidsmiljø og en sterk organisasjonskultur. En betydelig del av våre ansatte har sine røtter i nærområdet, noe som bidrar til et sterkere samfunnsengasjement og en dypere forståelse av lokalmiljøets behov og verdier.

  Det er ikke uvanlig hos oss å hedre våre ansatte med «Lang og tro tjeneste» medaljen. Dette er en anerkjennelse av deres dedikasjon, lojalitet og uvurderlige bidrag gjennom mange år. Denne tradisjonen med å anerkjenne og feire våre ansattes langvarige engasjement, understreker vårt fokus på å bygge og vedlikeholde sterke, langsiktige relasjoner med vårt personale.

  Å ha en stabil arbeidsstokk med lite gjennomtrekk er avgjørende for å opprettholde kontinuitet i omsorgen og tjenestene vi tilbyr. Det sikrer også at vi kan bygge et sterkt team som arbeider godt sammen, og som kontinuerlig forbedrer kvaliteten på omsorgen vi tilbyr våre beboere.