fbpx

VÅR HISTORIE

Omsorg i over 65 år, og gjennom fire generasjoner!

En kort introduksjon til Skaar familiens historikk, skrevet av vår leder Richard Skaar Thorsrud

 

Richard Skaar Thorsrud

Fjerde generasjons sykehjemsdriver

Som fjerde generasjons sykehjemsdriver er jeg stolt av familiens fortid i bransjen.

I 2023 var det 65 år siden familien fikk sin første sykehjemskontrakt. Helt fra min oldefar, Olav Skaar, kom inn i sykehjemsbransjen har det vært familiens kall å ta vare på de eldre som ikke lengre kan ta vare på seg selv. Med denne oppgaven følger det et stort ansvar. Vår oppgave er å sørge for at de som bor hos oss får det så godt som mulig. For mange av våre beboere er vi deres siste hjem.

Det betyr at vi kun har en sjanse til å gjøre dette så bra som overhode mulig. Vi har derfor, gjennom alle generasjoner, satt trivsel og menneskeverd i høysetet.

VÅR HISTORIE

VILLA SKAAR – GJENNOM FIRE GENERASJONER

1958

Olav Einar Skaar hadde, etter å ha forsøkt seg innenfor mange ulike jobber (bilforhandler, sekretær, kontorist og redaktør), begynt som grossist innen sykehus- og sykehjemskonfeksjon. På en av sine salgsrunder møtte han søster Borghild som hadde noen beboere på en gård (Ashaug gård) som hun leide i Ski kommune. Borghild hadde blitt enke og Olav slo seg sammen med henne både på det private plan og knyttet til driften av Mehlum Pleiehjem på Ashaug.

1960

Olav ønsket å eie egne sykehjem, og var på jakt etter passende eiendommer. Leder for «kontoret for utsatte» i Oslo, som arbeidet med å sende beboere fra Oslo og ut på landet, tipset Olav om en eiendom i Sylling. Olav og Borghild falt for eiendommen som hadde en liten villa hvor det allerede bodde noen beboere. Bestyreren her skulle pensjonere seg, så Olav tok over et hus med beboere i. Skaar’s Sykehjem ble etablert, og dette ble starten på det som i dag er Villa Skaar.

1962

Driften startet på eiendommen i Sylling etter at et større påbygg ble ferdigstilt. Dette ble starten på en storstilt satsning. En rekke pensjonater for pasienter, og personalboliger for ansatte, kom snart under Olav Skaars eie. Flere kommuner kjøpte våre tjenester. På det meste drev vi 11 sykehjem med tilhørende personalboliger.

1968

Da Olav døde i 1968 drev hans sønn, Einar Olav Skaar, sykehjemmet videre sammen med Olavs hustru, kjent som søster Borghild. Olavs død var forresten en dramatisk affære. Han og sønnen Einar var i forhandlinger med Oslo om neste års rammetilskudd. Tilbudet var dårlig, og Olav reiste seg og sa at dette ble han ikke med på om det så var det siste han gjorde. Han slo så i bordet og døde på stedet. Einar fikk med andre ord en brå start på sin bestyrerperiode.

1978

Da søster Borghild gikk bort i 1978, drev Einar Olav Skaar sykehjemmene alene i en turbulent tid. Etterspørselen etter sykehjemsplasser sank dramatisk fordi satsningen på hjemmebasert omsorg gjorde mange sykehjem overflødige. Mange kommuner trakk seg derfor ut, og Einar måtte legge ned det ene sykehjemmet etter det andre og selge flere av eiendommene for å redde bedriften.

1989

Mona Skaar Thorsrud, datter av Einar Olav Skaar, overtok driften, og det siste pensjonatet måtte legges ned og selges. Mona satt nå kun igjen med hovedhjemmet. Oslo kommune truet regelmessig med å si opp driftsavtalen, og de økonomiske rammene var små. Flere ganger så det mørkt ut, men et hvert lite overskudd ble satt til side. Det gjorde at hun klarte å moderniserte driften og bygningen, og kunne etter hvert bygge på flere ganger. Mona valgte også å segmentere driften bort fra ordinær sykehjemsdrift, og vi begynte å spesialisere oss mot «vanskelig plasserbare beboere». I dag ville vi kalt dette for demensomsorg.

2004

I 2004 sa Oslo kommune opp avtalen med Villa Skaar. De kjøpte da ca 80 % av plassene, og det så med andre ord ut som om det ble vanskelig å forsvare videre drift. Mona sin sønn, Richard, var styreformann i sykehjemmet, og forhandlet frem en avviklingsavtale med Oslo. Det gikk mot stort underskudd i 2004, og det var ikke gode framtidsutsikter. Det ble bestemt å legge ned driften hvis ikke noen i neste generasjon ville forsøke seg. Richard Skaar Thorsrud, sa da opp jobben som reiselivssjef på Rjukan, og flyttet hjem til Sylling med kone og barn. Sammen med de ansatte startet han en omfattende omstillingsprosess av driften hvor alle steiner ble snudd på. Visjonen og filosofien med fokus på friskhet og aktiviteter ble enda tydeligere, og man jobbet aktivt med kvalitet og markedsføring. Man endret nå navnet fra Skaars Sykehjem til Villa Skaar. Mona ble med videre som assisterende daglig leder og sikret kontinuitet og stabilitet.

2006

Driften gikk overraskende bra etter 2004, og i 2006 kunne man etablere en avdeling til. En eiendom 300 meter fra hovedhjemmet ble kjøpt, og omfattende oppussingsprosjekter ble igangsatt. Året etter ble Villa Eplehagen åpnet. Det ble en forsterket avdeling på 12 beboere, og driften ble lagt under hovedhjemmet i Sylling.

2011

I 2011 ble kontorene flyttet ut av sykehjemmet, noe som frigjorde plass til tre nye beboerrom i hovedhjemmet. Det var den gamle direktørboligen som Einar hadde solgt da han pensjonerte seg som nå ble kjøpt tilbake og omgjort til kontorbygg. I tillegg startet man opp tilbud om Seniorleiligheter på Kypros.

2012

Trendene viste at stadig flere store kjeder kom inn i sykehjemsbransjen. De små hjemmene ble etter hvert lagt ned. For å ha styrke til å motstå dette, samtidig som man trengte kapital for å bygge om og modernisere bygningene, så valgte man å selge driftsselskapet til den svenske kjeden INOM. Dette var en kjede som besto av små private sykehjem som ønsket å stå sammen. Kjeden ønsket å etablere seg i Norge og Villa Skaar ble første norske sykehjem i kjeden.

2014

INOM ble etterhvert kjøpt opp av en enda større kjede, Humana, og man høstet nyttige erfaringer på godt og vondt med å være eid av en så stor kjede. Dette var lærdom man tok med seg, da Richard valgte å gå ut av kjeden. Han etablerte da en ny kjede, Skaar Omsorg AS sammen med noen andre samarbeidspartnere, og det første Skaar Omsorg gjorde var å starte arbeidet med å kjøpe Villa Skaar tilbake.

2015

Skaar Omsorg kjøpte Villa Skaar som første bedrift i kjeden, og kjøpte Søster Ninas Sykehjem på Jevnaker dagen etter. Søster Ninas Sykehjem var et familiedrevet sykehjem med mye av den samme historien som Villa Skaar. Hjemmet fikk etterhvert endret navnet sitt til Villa Skaar Jevnaker, og hjemmene i Sylling ble omdøpt til Villa Skaar Sylling. Så begynte arbeidet med å implementere Villa Skaar filosofien og Villa Skaar rutinene på Villa Skaar Jevnaker.

2016

I desember 2016 ble det undertegnet en kjøpsavtale med Tollhaugen Seniorsenter på Vestfossen. Dette var et lite privat sykehjem som hadde vært i drift siden 1993. Hjemmet fikk nå navnet Villa Skaar Vestfossen, og arbeidet med å gjøre det om til et Villa Skaar-hjem tok til. Da det ikke var aktivitør på stedet, så første jobb ble å lyse ut en aktivitetsleder-stilling.

2017

Frogner Sykehjem ble kjøpt fra Lier kommune, som nedla driften her i 2016. Det viste seg at bygget var i meget dårlig forfatning. Alle rom måtte få bad, heisen måtte byttes ut, det branntekniske oppgraderes, asbesten fjernes og generelt alle flater pusses opp og moderniseres. Man mente allikevel at bygget hadde et stort potensiale til å bli et meget hyggelig og hjemmekoselig hjem. Rivning og oppussing ble startet i 2018 og fortsatte til desember 2020.

2019

Skaar Omsorg overtok Kajalund Sykehjem som ligger i bydel Ullern i Oslo i januar 2019, og startet umiddelbart med oppussing. Driften startet opp igjen 1. oktober 2019 som Villa Skaar Kajalund.

2019

Skaar Omsorg kjøpte to sykehjem på Eidsvoll fra Helseforetaket Incita. Dette er de tradisjonsrike sykehjemmene Valstad og Bøn som ligger 5 minutter fra hverandre. Den 15. oktober skiftet de navn til henholdsvis Villa Skaar Bøn og Villa Skaar Valstad.

Desember 2020

Villa Skaar Frogner åpnet i desember 2020. Etter to år med meget omfattende renovering og oppussing, så fremstår hjemmet nå som moderne og praktisk, samtidig som man har bevart byggets historiske uttrykk og sjel. Målet har vært å kombinere moderne krav med et hjemmekoselig og intimt miljø. Vi er stolte av at det 100 år gamle bygget, som ble fraflyttet av kommunen, nå har kommet til heder og verdighet igjen. 

Desember 2020

I forbindelse med åpningen av Villa Skaar Frogner flyttet beboerne på Villa Skaar Sylling til Villa Skaar Frogner. Da flyttet samtidig beboerne på Villa Eplehagen inn i Villa Skaar Sylling. Driften på Villa Eplehagen ble da lagt ned, og planleggingen av et nytt Eplehagen startet opp.

Januar 2021

Lunner Omsorgssenter ble kjøpt fra Lunner kommune i januar. Kommunen hadde flyttet ut av sykehjemmet, og bygget sto nå tomt. Bygget på ca 5.500 m2 ligger på Roa omtrent 10 minutters biltur fra Villa Skaar Jevnaker. Vi startet oppussing og modernisering av hjemmet, og i februar 2024 flyttet de første beboerne inn.