fbpx

Redegjørelse for Åpenhetsloven 2023

Formålet med den norske Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er at norske selskaper skal jobbe for sunne og gode arbeidsforhold, samt fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettigheter. Loven omfatter også ivaretakelse av lovkrav knyttet til miljø og arbeidstakerrettigheter.

Link til åpenhetsloven

Villa Skaar Åpenhetsloven