fbpx

VILLA SKAAR SYLLING

Villa Skaar Sylling AS har vært drevet av familien siden 1958. I fire generasjoner har vi arbeidet for å være et ikke-institusjonelt og smidig sykehjem hvor våre beboere skal trives.

Hjemmet ligger landlig til øverst i Lier med vakker utsikt over Tyrifjorden. Hjemmet har flotte uteområder som blir mye brukt både sommer og vinter. I Sylling har vi 28 rom fordelt på flere underavdelinger. Det er eget kjøkken i huset hvor våre kokker lager god hjemmelaget mat. Hjemmet har også en koselig pub, hvor vi blant annet serverer vårt eget øl.

Villa Skaar Sylling har vært drevet i fire generasjoner siden Olav Skaar etablerte driften i 1958. Sykehjemmet har siden etableringen blitt påbygd flere ganger, og vedlikeholdes kontinuerlig for å tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter, og ikke minst våre egne krav til trivsel.

Vi har 28 enerom som varierer i farge, størrelse og kledning. Dette gjør det enklere å identifisere og føle seg hjemme på sitt eget rom. Noen rom kan omgjøres til rom for ektepar dersom det er ønskelig. Utover det tilbyr vi kun enerom.

På Villa Skaar Sylling tilbyr vi i hovedsak forsterkede plasser. Selv om det er kapasitet til 28 beboere på hjemmet, så har vi allikevel satt maksgrensen satt til 18-20 beboere. Vi har tre typer rom på Villa Skaar Sylling. Noen har ikke eget bad, noen har tilgang til eget bad, og noen er bygd som skjermede leiligheter med eget oppholdsrom, soverom og bad. Bygget er således godt tilpasset målgruppens behov og sikrer samtidig god fleksibilitet. 

MØT

VÅRE ANSATTE

Synnøve Thorsrud
Bestyrer
Synnøve er bestyrer for Villa Skaar Sylling
Les mer
Epost
Lene Fuglerud Ask
Faglig leder
Lene har det faglige ansvaret for sykehjemmene i Lier (Villa Skaar Sylling, Villa Skaar Frogner). Ledne er utdannet sykepleier med videreutdanning.
Les mer
Epost
Hanne Enger
Lege
Hanne har tilsynsansvar for sykehjemmene våre i Lier (Villa Skaar Sylling, Villa Skaar Frogner). Hun er også konsernlege for hele Villa Skaar.
Les mer
Epost
Marianne S. Elvedal
Avdelingsleder
Marianne er avdelingsleder for Villa Skaar Sylling
Les mer
Epost
 
KONSERNLEDELSE

HOVEDKONTORET

Richard Skaar Thorsrud
Administrerende direktør
Richard er fjerde generasjon Skaar og har overordnet ansvar for hele kjeden.
Les mer
EpostLinkedIN
Hanne Enger
Konsernlege
Hanne er konsernlege og har overordnet medisinsk ansvar for Villa Skaar.
Les mer
Epost
Sana Aslam
Lege
Sana er tilsynslege for Villa Skaar Jevnaker, Villa Skaar Valstad og Villa Skaar Bøn.
Les mer
Epost
Anette Øverby
KAM/salgssjef
Anette har ansvar for kundeoppfølging, bestilling av plasser, kontrakter, samt salg og markedsføring.
Les mer
EpostLinkedIN
Veronica Valstad Skikkelstadødegård
Driftsdirektør
Veronica har det operative ansvaret for driften og oppølging av bestyrerne på de ulike hjemmene. Veronica har også et overordnet ansvar for kvalitets- og forbedringsarbeidet i Villa Skaar og følger opp vår ISO-sertifisering.
Les mer
EpostLinkedIN
Isabell Olsen
HR-leder
Isabell arbeider med HR i Villa Skaar. Hun er også rektor for Skaar Akademiet.
Les mer
EpostLinkedIN
Elin Hilling
Lønnsansvarlig
Elin er lønnsansvarlig for samtlige Villa Skaar sykehjem.
Les mer
EpostLinkedIN
Laila Frostad
Regnskapsansvarlig
Laila er regnskapsansvarlig for samtlige Villa Skaar sykehjem og har også ansvar for fakturering.
Les mer
EpostLinkedIN
Øystein Johannessen
Ansvarlig for dyreassistert omsorg
EpostLinkedIN
 

Søk om plass

Ønsker du å søke om plass på egne eller andres vegne? Det gjør du her.

VÅR HISTORIE

VILLA SKAAR – GJENNOM FIRE GENERASJONER

1958

Olav Einar Skaar møter søster Borghild og slår seg sammen med henne om driften av Mehlum Pleiehjem.

1960

Eiendommen i Sylling der Villa Skaar i dag drives ble kjøpt, og et omfattende påbyggingsprosjekt ble igangsatt.

1962

Driften startet på eiendommen i Sylling. Dette ble starten på en storstilt satsning i bygda. En rekke pensjonater for pasienter, og personalboliger for ansatte, kom snart under Olav Skaars eie. Flere kommuner kjøpte våre tjenester.

1968

Da Olav døde i 1968 drev hans sønn, Einar Olav Skaar, sykehjemmet videre sammen med Olavs hustru, kjent som søster Borghild.

1978

Da Søster Borghild gikk bort i 1978, drev Einar Olav Skaar sykehjemmene alene i en turbulent tid. Etterspørselen etter sykehjemsplasser sank dramatisk fordi satsningen på hjemmebasert omsorg gjorde mange sykehjem overflødige. Mange kommuner trakk seg derfor ut, og Einar måtte selge flere av eiendommene for å redde bedriften.

1989

Mona Skaar Thorsrud, datter av Olav Einar Skaar, overtar og det siste pensjonatet ble solgt. Mona satt kun igjen med hovedhjemmet. Hun moderniserte driften og bygningen, og kunne etter hvert bygge på flere ganger. Mona valgte også å segmentere driften bort fra ordinær sykehjemsdrift.

2005

Da fjerde generasjon, Richard Skaar Thorsrud, overtok, så ble det etablert en ny sykehjemsavdeling i et eget bygg, Villa Eplehagen. Kontorene ble flyttet til eget administrasjonsbygg, noe som frigjorde plass i hovedhjemmet. Vi har, gjennom anbud, blitt en del av det frie sykehjemsvalget i Oslo, og flere kommuner kjøper enkeltplasser. I tillegg har vi startet opp tilbud om Seniorleiligheter på Kypros.

2012

Driftsselskapet ble solgt til kjeden INOM, og Villa Skaar ble del av en større omsorgskjede.

2014

Det var nyttig å erfare fordeler og ulemper med å være eid av en kjede. Dette var lærdom å ta med seg, da vi valgte å starte opp en egen kjede. Richard gikk ut av Villa Skaar og var med å etablere Skaar Omsorg. Skaar Omsorg skal enda tydeligere rendyrke familiens verdier, og skal derfor få omsorgshotell i sitt konsept i tillegg til sykehjem.

Juni 2015

Skaar Omsorg kjøpte Villa Skaar som første bedrift i kjeden, og kjøpte Søster Ninas Sykehjem dagen etter. Synnøve H Thorsrud tar over som bestyrer i Sylling.

November 2017

Frogner sykehjem ble kjøpt av Lier kommune som nedla driften her i 2016. Oppussing og renovering startet opp i 2018.

Desember 2020

Villa Skaar Frogner åpnet som et hjemmekoselig, herskapelig og moderne hjem i desember 2020, og driften legges under Villa Skaar Sylling. Samtidig ble driften på Eplehagen nedlagt.