fbpx

FAQ / SPØRSMÅL & SVAR

Her kan du finne noen nyttige spørsmål og svar om Villa Skaar. Lurer du på noe du ikke finner svar på her? Kontakt oss gjerne.

Skaar Omsorg
 1. 1
  Hvem kan få plass?

  Alle kan få opphold hos oss, men for at oppholdet skal finansieres av det offentlige må man først få vedtak om sykehjemsplass i din respektive hjemkommune (bydel i Oslo).

 2. 2
  Hvem kan hjelpe oss med å få vedtak i kommunen?

  Det er ofte et vurderingsteam i kommunene som vurderer behovet for plass i hvert enkelt tilfelle.

  Det hender at hjemmesykepleien initierer et vedtak ved en bekymringsmelding eller en tilbakemelding på at det ikke lenger er forsvarlig med hjemmesykepleie.

  Fastlegen kan også være en pådriver i slike saker.

  Ellers er det vår oppfatning at aktive pårørende ofte er den beste bidragsyter.

 3. 3
  Hva koster en plass?

  Det er vanlig at en sykehjemsplass i Norge gjennomsnittlig koster rundt kr 3.600,- til 3.900,- per dag å drive, uavhengig av om sykehjemmet er privat eller offentlig eiet/drevet. De færreste sykehjem tilbyr plasser til privatbetalende, så det er viktig å undersøke godt før du velger sykehjem dersom du har tenkt til å betale for oppholdet selv

  Kommunene trekker det meste av beboerens pensjon ( ca 80 %) for å dekke deler av kostnadene. Dette gjelder uansett om beboeren er plassert i kommunal institusjon eller har fått plass på privat sykehjem. Dersom man kjøper plassen helt privat og uten kommunal innblanding, så må man betale alt selv.

 4. 4
  Hva koster det å drive en sykehjemsplass i min hjemkommune?

  Alle kan søke i Statistisk Sentralbyrå sine nettsider og finne ut hva en kommunal plass koster å drive for kommunen der man bor. Det man skal se på da er KOSTRA-tallene: Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

  Du kan søke opp din kommune og sammenligne kostnaden med andre kommuner eller med priser du får fra oss. Dersom man deler summen i SSB på 356 så får man døgnprisen.

  Her er linken til SSB sin statistikk: KOSTRA-TALL

 5. 5
  Er det ledige plasser i Oslo?

  Du kan gå inn på Sykehjemsetatens sine hjemmesider og se hvor mange ledige plasser de ulike sykehjemmene har.

  Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo, så man kan ønske seg til et annet sykehjem hvis man vil.

  Link til Sykehjemsetaten sine sider om ledige plasser: Ledige plasser