Intranett korona

23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Hjelpeark for kontakt- / smittesporing Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Mottak av beboer med ukjent koronastatus Prøvetaking av koronavirus Rutiner for unntak av besøksrestriksjoner Infeksjonskontrollprogram Mal for isolat-oppslag Rengjøring og desinfeksjon av arealer benyttet til isolering HLR ved koronavirus […]

Ansattnyhet, Intranett korona