Koronanyhet

06/11/2020

Midlertidig besøksforbud

På grunn av den økte smittefaren har vi valgt å innføre et midlertidig besøksforbud på våre sykehjem. Besøksforbudet gjelder i 14 dager fra 4. januar, og kan forlenges. Det vil bli gjort unntak fra denne regelen i helt spesielle tilfeller, men de må da avtales med bestyrer på hjemmet i forkant.

Intranett korona, Koronanyhet, nyhet