LEDIG PLASS

Vi kan avhjelpe i disse Korona-tider

Vi har i dag ledig kapasitet til å ta imot nye beboere på våre hjem. Vi har god bemanning og høy kompetanse på hjemmene. Vi har gjenoppfrisket rutiner for smittevern, isolat og bruk av beskyttelsesutstyr hos våre ansatte, vi har isolater på alle hjem og godt med smittevernutstyr.

Vi tar per i dag kun imot friske pasienter. Alle nye beboere blir behandlet som smittet ved ankomst og plassert i isolat. Her må de forbli inntil vi får bekreftet negativt resultat på testen som tas ved ankomst. Så snart vi har negativt prøveresultat flyttes beboer ut av isolat og til et ordinært beboerrom.

Kontaktinformasjon

22 12 00 20

bestilling@villaskaar.no

192beboerrom
63tomme rom
40isolat rom
23rom kan benyttes
Hvorfor kan vi ikke selge alle ledige rom?

Selv om vi har mange tomme rom, har vi valgt å beholde 40 av disse tilgjengelig som isolat i tilfelle smitteutbrudd.

Vi må også ta høyde for at flere ansatte kan komme i karantene, noe som vil medføre en sterk økning i sykefraværet.

KORONASTATUS

0smittede beboere
17ansatte i karantene
23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Hjelpeark for kontakt- / smittesporing Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Mottak av beboer med ukjent koronastatus Prøvetaking av koronavirus Rutiner for unntak av besøksrestriksjoner Infeksjonskontrollprogram Mal for isolat-oppslag Rengjøring og desinfeksjon av arealer benyttet til isolering HLR ved koronavirus […]

Ansattnyhet, Intranett korona
17/03/2020

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer. Vi […]

Ansattnyhet, Koronanyhet, nyhet, Pårørende