LEDIG PLASS

Vi kan avhjelpe i disse Korona-tider

Vi har i dag ledig kapasitet til å ta imot nye beboere på våre hjem. Vi har god bemanning og høy kompetanse på hjemmene. Vi har gjenoppfrisket rutiner for smittevern, isolat og bruk av beskyttelsesutstyr hos våre ansatte, vi har isolater på alle hjem og godt med smittevernutstyr.

Vi tar per i dag kun imot friske pasienter. Alle nye beboere blir behandlet som smittet ved ankomst og plassert i isolat. Her må de forbli inntil vi får bekreftet negativt resultat på testen som tas ved ankomst. Så snart vi har negativt prøveresultat flyttes beboer ut av isolat og til et ordinært beboerrom.

Kontaktinformasjon

22 12 00 20

bestilling@villaskaar.no

190beboerrom
72tomme rom
40isolat rom
32rom kan benyttes
Hvorfor kan vi ikke selge alle ledige rom?

Selv om vi har mange tomme rom, har vi valgt å beholde 40 av disse tilgjengelig som isolat i tilfelle smitteutbrudd.

Vi må også ta høyde for at flere ansatte kan komme i karantene, noe som vil medføre en sterk økning i sykefraværet.

KORONASTATUS

0smittede beboere
0ansatte i karantene
04/08/2020

Pårørende-info 04.08.20 – nye besøksrestriksjoner

Nye besøksrestriksjoner Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Grunnet økt smitte og en mer uforutsigbar hverdag med både reiser og utbredt smitte i flere kommuner, så velger vi å endre besøksreglene igjen. Vi går egentlig nesten tilbake til «start», og det er fra i dag kun tillatt med utendørsbesøk. Besøkende må i tillegg […]

Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende
05/05/2020

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre. Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store […]

Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende
23/03/2020

Linker til Korona-dokumenter

Overordnet: Beredskapsplan for Koronavirus Korona – Ros-analyse Generelle rutiner for Korona: Kontakt- smittesporting Oppdagelse av symptomer og tegn på covid 19 og rask respons for å iverksette forebyggende tiltak Hva gjør vi hvis koronasmitte påvises hos beboer eller ansatt? Retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid19 Mottak av beboer med ukjent koronastatus […]

Ansattnyhet, Intranett korona, Korona alt, Koronanyhet, Pårørende
17/03/2020

Korona-informasjon 17.03.20

Villa Skaar har en beredskapsstab knyttet til koronaviruset som består av bestyrere, HR-leder, kvalitetsleder og administrerende direktør. Staben har møter hver dag kl. 09:00. Det er daglig skriftlig rapportering fra alle hjem til staben på status på hjemmene i forhold til antall smittede, antall i karantene, bemanningssituasjon, legedekning, status på smittevernutstyr/tester og andre utfordringer. Vi […]

Ansattnyhet, Korona alt, Koronanyhet, nyhet, Pårørende