fbpx

Richard Skaar Thorsrud

Fjerde generasjon i selskapet. Utdannet økonom og brannmann. Lang erfaring med ledelse og sykehjemsdrift.

Overordnet ansvar for kjeden. Har ansvar for salg og markedsføring, kontrakter, oppfølging av kunder, HMS, IT, bygningsmasse, tekniske installasjoner og brannvern.