fbpx

nyhet

06/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det ble onsdag 4. november avdekket positiv smitte hos tre ansatte på Villa Skaar Valstad. Ansatte og beboere er testet og foreløpig resultet er: 8 smittede ansatte og 12 smittede beboere. 21 ansatte er i karantene. Hjemmet er stengt for alt besøk. Pårørende og ansatte holdes fortløpende orientert om situasjonen. For informasjon kontakt bestyrer på […]

nyhet
06/11/2020

Midlertidig besøksforbud

På grunn av den økte smittefaren har vi valgt å innføre et midlertidig besøksforbud på våre sykehjem. Besøksforbudet gjelder i 14 dager fra 4. januar, og kan forlenges. Det vil bli gjort unntak fra denne regelen i helt spesielle tilfeller, men de må da avtales med bestyrer på hjemmet i forkant.

nyhet
04/08/2020

Pårørende-info 04.08.20 – nye besøksrestriksjoner

Nye besøksrestriksjoner Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Grunnet økt smitte og en mer uforutsigbar hverdag med både reiser og utbredt smitte i flere kommuner, så velger vi å endre besøksreglene igjen. Vi går egentlig nesten tilbake til «start», og det er fra i dag kun tillatt med utendørsbesøk. Besøkende må i tillegg […]

Korona alt, nyhet, Pårørende
28/05/2020

Åpning for besøk på sykehjemmene

Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store og sammensatte helseutfordringer. Samtidig er de i en fase der kontakt med dere som pårørende er viktig. I går 27 mai, åpnet myndighetene for […]

Korona alt, nyhet, Pårørende
05/05/2020

Pårørendebrev 05.05.20

Vedlagt ligger et nytt infobrev til pårørende. Det er spesielt besøksforbudet som omtales her. Besøksforbudet på våre hjem videreføres inntil videre. Brevet sier bl.a.: «Koronaviruset medfører fortsatt krevende tider for oss alle. Villa Skaar var tidlig ute og stengte våre sykehjem for besøk. Beboere på sykehjem er en meget sårbar gruppe, da flere har store […]

Korona alt, nyhet, Pårørende