fbpx

nyhet

25/06/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Valstad, 25.06.21

Villa Skaar tok initiativet til et tilsyn i etterkant av smitteutbruddet på Valstad i fjor. Dette fordi vi ønsket en uavhengig gjennomgang av vår håndtering av utbruddet. Rapporten fra Statsforvalteren er datert 18. juni, men har ikke blitt sendt til oss. Den har dog blitt offentliggjort for media. Det opplever vi som en veldig merkelig […]

nyhet
10/06/2021

Hederlig omtale om Villa Skaar Frogner fra jurien i Lier kommunes byggeskikkomite

Villa Skaar Frogner var nominert til byggeskikkprisen i Lier kommune i 2021 for sin innvendige oppussing og renovering av bygget. Her følger et utdrag av juriens vurdering: Villa Skaar Frogner tildeles hederlig omtale fordi de har hatt fokus på å gjenopprette/forbedre eksisterende karakter i sin rehabilitering av bygget, og har i tillegg hatt fokus på […]

nyhet
01/05/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Sylling, 01.05.21

Det har kommet inn et positivt prøvesvar på en beboer til på Villa Skaar Sylling i Lier kommune. Beboer var fullvaksinert. Totalt er tre beboere nå bekreftet positive på Covid-19. Øvrige beboere har avlagt negativt prøvesvar. Beboerne med positivt prøvesvar bor på eget isolat på hjemmet. Pårørende, ansatte, oppdragsgiver (kommune), og smittevernkontoret i Lier er […]

nyhet
30/04/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Sylling, 30.04.21

Positiv test er avlagt på to beboere på Villa Skaar Sylling, Lier kommune. Villa Skaar Sylling screener ansatte jevnlig, da det kan være smitte hos ansatte uten at den ansatte kan være klar over det eller har symptomer. Etter en screening denne uken ble det avdekket smitte hos to ansatte. Videre testing ble da gjennomført […]

nyhet
08/02/2021

Vaksinering

Vi har gjennomført vaksinering av beboerne på våre hjem. Vi opprettholder allikevel strenge smitterutiner. Ansatte arbeider med visir og munnbind, og det er klare rutiner og begrensninger i forhold besøk. Hjemmene våre er stengt for uvedkommende, men pårørende har anledning til å komme på besøk dersom dette gjennomføres i tråd med rutinene nedenfor. Årsaken til […]

nyhet
08/01/2021

Pressemelding fra Villa Skaar Frogner, 08.01.21

Positiv test er avlagt på beboer på Villa Skaar Frogner i Lier kommune. Beboer er en dame, født i 1929 fra Oslo. Beboer kom til Villa Skaar Frogner fra Ahus 6. januar på kvelden. Beboer ble satt i karantene umiddelbart ved ankomst og har vært i karantene siden. Beboer ble testet morgen etter ankomst til […]

nyhet
27/11/2020

Pressemelding: Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Villa Skaar Valstad hadde besøk av FHI og kommuneoverlegen på Eidsvoll onsdag 25. november. FHI kom, etter initiativ fra kommuneoverlegen, for å se på hjemmet og gi oss tilbakemeldinger og råd. Rapporten fra besøket foreligger nå, og dette er vår tilbakemelding på rapporten: Vi takker FHI for en grundig rapport. På lik linje med kommuneoverlegen […]

nyhet
26/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Villa Skaar Valstad hadde besøk av FHI og kommuneoverlegen på Eidsvoll onsdag 25. november. FHI kom etter initiativ fra kommuneoverlegen for å se på hjemmet og gi oss tilbakemeldinger og råd. Tilbakemeldingen etter seansen var: «Kommuneoverlegen påpeker at dialogen med sykehjemmets ledelse har vært god. Han legger til at dagens arbeidsmøte med sykehjemmet ikke har […]

nyhet
24/11/2020

Covid-19 smitte på Villa Skaar Valstad

Det er med sorg at Villa Skaar Valstad kan melde om nytt dødsfall på sykehjemmet. Avdøde er en kvinne født i 1929. Våre tanker går til avdødes familie og venner.

nyhet