fbpx

PRESSEMELDING

Skaar Omsorg overtar Valstad og Bøn sykehjem.

Sylling, 21.05.19

Skaar Omsorg eier og drifter Villa Skaar sykehjemmene, og med dette oppkjøp av Incitas to hjem på Eidsvoll vil selskapet forvalte over 200 sykehjemsplasser på 8 forskjellige hjem i det sentrale Østlandsområdet. Dette vil forsterke posisjonen som en av de ledende private sykehjemsaktører i Norge.

Skaar Omsorg drives av Richard Skaar Thorsrud, som er den fjerde generasjon Skaar. Selskapet er bygget på enkle og solide prinsipper som familien har opparbeidet over 60 år som sykehjemsforvaltere:

«Vi har gjennom alle år vært opptatt av å ta godt vare på våre beboere og være en god arbeidsplass for våre ansatte. Vi har et høyt aktivitetstilbud og hjemmelaget mat på alle våre hjem», sier Skaar Thorsrud.
«Vårt slagord er: Have fun, live well. Slagordet sier noe om vår ambisjon, og henger nøye sammen med vår filosofi: På et sykehjem skal det være gøy! Det betyr at hverdagene skal fylles med spennende aktiviteter og trivsel. På et sykehjem skal man leve godt! Man skal være trygg på at man blir ivaretatt av kompetente og empatiske mennesker, samt at man får sunn og velsmakende mat.»

Richard Skaar Thorsrud fremhever også at Villa Skaar har en litt annen måte å se på sykehjemsbeboere:
«Vi har kanskje også en litt uvanlig filosofi. Vi mener at alle som bor på sykehjem er mest frisk. Vi våger påstanden at det i hovedsak er friske mennesker på sykehjem. Selvsagt har mange opp til flere diagnoser, men vi mener at man allikevel er mest frisk – og minst syk.
Vi opplever at eldreomsorg alt for ofte handler om å holde fokus på sykdom og begrensninger. På sykehjem kan resultatet av dette bli at man ender opp med å behandle symptomer.

Vi mener at man bør rette blikket mot alt det som er friskt hos hver enkelt, og arbeide for å ivareta ressurser og ferdigheter. Vi skal selvsagt forholde oss til, og akseptere, sykdommen, men ikke begrense oss til å behandle symptomer. Smertestillende midler fjerner smerte, men ikke årsaken til smerten. Avførende midler bedrer en treg mage, men kun midlertidig, osv.
Det blir med andre ord viktig å se på årsakene og jobbe forebyggende. Det gjør man bl.a. ved å ta utgangspunkt i alt det som er frisk, og ved å jobbe med trivsel og mental helse. Vi opplever derfor at varierte og spennende aktiviteter, frisk luft, hjemmelaget mat og en hjemmekoselig atmosfære ofte er viktigere enn medisiner. Med dette målet forsøker vi å skape et hjem for våre beboere.»

Adm.Dir i HF Incita Ole Andreas Underland sier han er veldig fornøyd med å selge Incita sine sykehjem til det Norskeide omsorgsselskapet Skaar Omsorg.
«Avtalen med Skaar Omsorg anser vi å være veldig bra for oss og strategisk viktig for framtidens private sykehjemsmarked. Sykehjemmene Valstad og Bøn har mer enn 50 års historie som leverandører av sykehjemsplasser med høy kvalitet og har vært selve grunnmuren i Helseforetaket Incita.»

Som en del av Villa Skaar vil de to sykehjemmene i Eidsvoll bli del av en større helhet som setter god eldreomsorg medmenneskelighet i høystedet. Dette er noe som gir stabilitet og trygghet for både ansatte og ikke minst beboere.

Ole Andreas Underland kan fortelle at familien Finn Harald Pettersen vil fortsette sitt eierskap av Valstad sykehjem men nå med Skaar Omsorg som leietager.
«Selve overføringen av sykehjemmene blir en såkalt virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte følger med over i den nye virksomheten med de betingelsene de har hatt.»

Richard Skaar Thorsrud sier at han gleder seg til å bevare og utvikle det gode arbeidet som har vær nedlagt på sykehjemmene gjennom generasjoner.
«Noen endringer vil det naturlig nok bli når hjemmene skal inngår i Skaar sin omsorgsmodell, men alt skal være for å utvikle hjemmene til å bil et enda bedre hjem for de eldre og en bedre arbeidsplass for de ansatte.»

Adm. direktør HF Incita Ole Andreas Underland (tlf. 916 06 070) og
Adm. direktør i Skaar Omsorg, Richard Skaar Thorsrud (tlf. 918 55 603) vil være tilgjengelige for spørsmål i sakens anledning.

nyhet