fbpx

JEG HAR BLITT BLOGGER!

www.eldrebloggen.no

Velkommen til Eldrebloggen – min personlig mening om eldreomsorg og alt som handler om å ta vare på de folk som har bygget opp dette landet for oss.

Richard-Skaar-ThorsrudHvorfor blogger jeg?

Ganske enkelt fordi jeg er oppvokst i en familie som har drevet med privat omsorg, og vi har hatt fokus på å passe på eldre mennesker og andre som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Jeg representerer den fjerde generasjon i Skaar familiens sin omsorgshistorikk, og har arvet og nå videre utviklet den omsorgsfilosofien som min oldefar startet for over 60 år siden.
Skaar Omsorg handler først og fremst om personlig omsorg. For oss så er våre beboere unike mennesker som ikke har sluttet å utvikle seg selv om de har fått nedsatt funksjoner. De skal behandles som individer, og de som er pårørende til våre beboere skal oppleve at vi skal bistå hele familien gjennom de forskjellige faser våre beboere ofte skal gjennom.
Familien Skaar har sett gode tider, og vi har sett dårlig tider. Vi har sett at eldreomsorg blir brukt som brekkstang på det politiske plan for å påvirke makt balansen, og vi har sett at eldreomsorg har blitt glemt og oversett når det burde har vært det viktigste vi gjør for disse mennesker. Vi har levd gjennom omstruktureringer og reformer, og vi har jobbet med nesten samtlige kommuner som finnes innenfor 2 timer fra vårt hjem på Sylling i Lier kommune.
Mange folk prater om eldreomsorg, men ikke alle vet hva de prater om. Det gjør noe med deg å ha jobbet med eldre på ulike nivåer gjennom et liv. Du får tilgang til kunnskap om hvordan omsorg skal ytes og medmennesklighet vises, og denne bloggen skal være min stemme ut til de som ønske å vite mer om hva jeg oppfatter at eldreomsorg går ut på.

Hva skal jeg blogge om?

Jeg skal løfte opp temaer som er viktig for meg, ikke personlig, men i forhold til norsk eldreomsorg. Det går på hvordan vi skal møte eldre mennesker som trenger hjelp, og de store utfordringer vårt samfunn står overfor i forhold til det økende antall mennesker som kommer i en slik situasjon. Sentrale temaer blir derfor: Hva er en verdig omsorg? Hvordan er det å leve med demens? Hvordan skal pårørende håndtere at en de er glad i ikke kan ta vare på seg selv lenger? At aktivitet, sosialisering og riktig kosthold er verdens beste medisin. At omsorg ikke kan måles i tall eller forskjellige pleiefaktorer. At det kreves helt spesielle mennesker for å jobbe med disse gruppene, og at de blir som regel løftet frem som inkompetente av media når en forside skal selges, eller en politikere skal klandres.

Jeg skal blogge om eldreomsorg fordi jeg vil at du som leser disse innspillene får en bedre forståelse på hvilke utfordringer vi møter om noen få år.

Hva er målet med bloggen?

Først å fremst å skape engasjement for eldreomsorg. Dette skal jeg forhåpentligvis klare ved å blogge om temaer som berører hverdagen til alle oss på våre hjem her i Sylling eller på Jevnaker. Noen ganger kommer jeg til blogge om hyggelig ting, andre ganger skal jeg sikkert provosere leserne ved å ta opp temaer som ingen andre prater om.

Hvis du liker å være oppdatert på hva jeg har å si er det bare å abonner på bloggen nederst på siden. Ellers sette jeg stor pris på alle som vil følge det vi legger ut på Facebook/Instagram. Her ser dere virkelig et verdig eldreomsorg i praksis!

 

 

Richard Skaar Thorsrud
Fjerde generasjons sykehjemseier
Skaar Omsorg AS

 

like-button-2015-06 – Facebook, Richard Skaar Thorsrud, profesjonell profil

like-button-2015-06 – Facebook, Villa Skaar Sykehjemmene 

Instagram_Icon_Large     – Instagram, Villa Skaar Sykehjemmene

Ansattnyhet, ansattnyhet Jevnaker, Blog, nyhet vsj, nyhet vss