fbpx

Villa Skaar: Kåret som beste sykehjem i Oslo

Resultat fra pårørendeundersøkelsen er endelig klart
Oslo kommune gjennomfører årlige brukerundersøkelser på sykehjem som kommunen driver eller har avtaler med. En av brukerundersøkelsene retter seg mot beboerens pårørende for å kartlegge tilfredshet med hjemmet deres nærstående bor på. Dette er en kvantitativ undersøkelse som har blitt gjennomført i snart ti år og hvor spørsmål og utforming har vært ganske lik. Det er 47 sykehjem som deltok i undersøkelsen. Undersøkelsen retter seg både mot private, ideelle og kommunale drivere som levere sykehjemstjenester til Oslo kommune.

  • Kommunale drivere er de sykehjem som eies og drives av kommunen
  • Ideelle drivere er stiftelser som driver sykehjem
  • Private drivere deles inn i to grupper:
    • Private: Sykehjemmet eies og drives av private selskaper. Disse sykehjemmene er ofte mindre familiedrevne sykehjem som har vært i familien i generasjoner, og de ligger utenfor Oslo kommune sine grenser
    • Kommersielle: Sykehjemmet eies av kommunen men driften er konkurranseutsatt til private leverandører (ofte større kjeder

Resultatet av siste pårørendeundersøkelse ble offentliggjort i 2016, men det er først nå at tallene for samtlige hjem har vært tilgjengelig.

Villa Skaar– Best av alle!

Villa Skaar har tradisjonelt ligget på en av de øverste plassene i undersøkelsen hvert år. I 2015 valgte vi å vokse og utvide Villa Skaar-konseptet. Vi kjøpte da Søster Ninas sykehjem på Jevnaker og døpte det om til Villa Skaar Jevnaker. I tillegg implementerte vi Villa Skaar filosofien og pusset opp inne og ute. Villa Skaar Jevnaker har også gjort det godt i disse undersøkelsene tidligere, og det var derfor med spenning vi så frem mot neste pårørendeundersøkelse med nye eiere. Gleden ble derfor stor da begge Villa Skaar sykehjem kom helt på topp og tok første og andre plass i undersøkelsen. Villa Skaar Jevnaker gikk faktisk forbi Villa Skaar Sylling med 0.1 poeng.

Våre sykehjem skåret høyest på spørsmålet «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på». Villa Skaar sykehjemmene fikk videre topp karakter i de fleste kategorier i undersøkelsen, noe som bekrefter at hjemmene våre er et godt sted å være for både beboerne og ansatte.

I en kommentar sier Adm. dir. Richard Skaar Thorsrud: «Vi er veldig glade for et slikt resultat, for det er helt avgjørende for oss å ha fornøyde brukere. Dersom vi ikke leverer kvalitet, så har vi ikke livets rett. Dette har kanskje utfordret oss til stadig å forbedre og utvikle tjenesten, og å ta våre brukere på alvor. Vi setter for eksempel krav til våre sykehjem om at de skal arbeide etter Skaar Modellen. Det går ut på å administrere mer tid til beboerne våre, slik at hver enkelt blir sett og hørt. Vi har fokus på friskhet, muligheter og ressurser hos hver enkelt. Alle våre sykehjem har en eller flere aktivitører, og vi er eneste sykehjem i Norge med ansatt friluftsleder som har som jobb å dra ut på tur med beboerne våre. Alle våre sykehjem har eget kjøkken med engasjerte kokker som lager god, spennende og hjemmelaget mat».

 

Hva er det de pårørende er fornøyd med?

«I utgangspunktet burde vi har større utfordringer med å få fornøyde pårørende enn sykehjemmene i Oslo. De pårørende må reise lengre for å komme til oss, noe som kan oppleves som tungvint. Noen har også opplevd skuffelse når deres nærstående har blitt sendt ut av byen for å komme til et sykehjem. Det er derfor viktig for oss at de får en god mottagelse når de kommer for første gang, samt å sørge for at dette fortsetter hver gang de kommer på besøk. Det er også viktig å ha en god dialog med pårørende for å lære beboeren bedre å kjenne. Det er viktig for oss for å kunne gi et godt og individuelt tilbud. De pårørende skal også oppleve at vi har høy faglig kompetanse og gir god og lettfattelig informasjon» – sier Richard Skaar Thorsrud.

Sykehjemmet oppdaterer pårørende løpende på hva som skjer i form av et ukentlig nyhetsbrev med siste nytt og kommende ukes aktivitet og meny. Det gir de pårørende mer å snakke om når de kommer på besøk, og vi unngår at de kommer på bomtur.

«Det er ledelsens ansvar å legge forholdene til rette for at kvalitet kan skapes, og det er ledelsens plikt å stadig holde fokus på våre verdier og vår filosofi. Men det er våre ansatte som hver dag omsetter filosofien til opplevd kvalitet. Vi er derfor helt avhengig av engasjerte, motiverte og dyktige ansatte, og det har vi.» – sier Richard Skaar Thorsrud i en kommentar.

nyhet, nyhet vsj, nyhet vss