fbpx

INTRANETT

Denne siden er kun for ansatte

HMS, programmer, instrukser, rutiner, risikoanalyser og mer
  1. Håndbøker for pleie
  2. Diverse programmer knyttet til pleie, beboere og ernæring
  3. Personalhåndbok og annet HR relatert
  4. Kjøkken
  5. Program knyttet til vedlikehold, renhold og renovasjon
  6. Brannvern
  7. Beredskapsplan og risikoanalyser
  8. Avviksskjema

Rutiner knyttet til Covid-19